XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Otwarte Drzwi.png


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.


Termin składania prac: do 31 lipca 2019 r.


Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.


Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

 • Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami DOCformularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego. Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.
 • wypełnione i opatrzone podpisem DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem DOCXKlauzula informacyjna - stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFRegulamin Konkursu Otwarte Drzwi


Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.


Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

 • Tomasz Wojakowski, Wydział ds. Komunikacji
 • tel. 22 50 55 448
 • e-mail:
Licznik wizyt na stronie: 273
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 20-07-2019 10:55
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 20-07-2019 11:31

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera