W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Otwarte Drzwi.png


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.


Termin składania prac: do 31 lipca 2019 r.


Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.


Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

 • Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami DOCformularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego. Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.
 • wypełnione i opatrzone podpisem DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem DOCXKlauzula informacyjna - stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFRegulamin Konkursu Otwarte Drzwi


Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.


Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

 • Tomasz Wojakowski, Wydział ds. Komunikacji
 • tel. 22 50 55 448
 • e-mail:
Licznik wizyt na stronie: 372
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 20-07-2019 10:55
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 20-07-2019 11:31

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera