II etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej 2019

W dniu 19 marca br. na Wydziale Nauk Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo odbył się drugi etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Przystąpiło do niego pięć studentek, które miały za zadanie w formie pisemnej i ustnej przedstawić proces pielęgnowania na podstawie opisu przypadku. Realizując zadanie, musiały wykazać się: „trafnością i formą postawienia diagnozy pielęgniarskiej, trafnością wyłonienia celu działania, przedstawieniem adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich oraz umiejętnością posługiwania się językiem medycznym”.
Z pięciu studentek do III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej zakwalifikowały się 2 uczestniczki z największą liczbą punktów. Są to: Karolina Król  i Marta Sergiej.

Finał olimpiady –  III etap odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Będzie polegał na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej poświęconej zagadnieniom: Pacjent/onkologiczny/ psychiatryczny/internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Powołana Komisja Olimpiady wyłoni 3 najlepsze prace. Finaliści Otrzymują tytuł Laureata X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej uzyskując  I, II i III miejsce.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła a także Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Sporządziła

dr n. med. Urszula Posmyk

 

 

Licznik wizyt na stronie: 348
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 22-03-2019 10:34
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 22-03-2019 10:43

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera