Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca magisterska i egzamin dyplomowy Ks II

Terminarz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu: 25 czerwca 2019 r.


II termin:

 • Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniach: 13 oraz 14 września 2019 r.

Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • od 13 do 31 maja 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu w czerwcu 2019 r.

Regulaminy:

1. PDF2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf
2. PDFUchwała 202- zmiany w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na st. II stopnia.pdf

3. PDFRegulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu).pdf

Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej DOCX20160421_Załącznik nr 3 str. tytuł. pracy dypl.studia stacjonarne_.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii (1).doc

3. DOCX20160421_Załącznik nr 5 wzór streszczenia pracy II_st.docx


4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej 
    DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej.doc
 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
1. Raport z badania antyplagiatowego ogólny-otrzymany od promotora
2. DOC202-2019 Załącznik nr 6 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- II stopień.doc
3. DOCXzalacznik_nr_7_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.docx
4. DOC20160421_zalacznik_nr_9_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
5. DOC20160421_zalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
6. DOCXzalacznik_nr_11_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujące dokumenty:

 •  Praca magisterska:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej)
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm
  – 4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt
   jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • dowód wpłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim
 • dowód wpłaty w wysokości 40 zł za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • nr konta bankowego ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 679
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 07-03-2019 11:55
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 17-05-2019 07:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera