Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Praca magisterska i egzamin dyplomowy Ks II

Harmonogram egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020
 

TEORETYCZNY EGZAMIN DYPLOMOWY

 06.07-10.07.2020 r.

Egzamin teoretyczny poprawkowy - II termin

07-10.09.2020 r.


Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

I termin:

 • -od 25.05. do 15.06. dla osób przystępujących do egzaminu w czerwcu /lipcu 2020 r.

II termin:

 • -do 31.07. dla osób przystępujących do egzaminu we wrześniu 2020 r.

Regulaminy:

1. PDF2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf
2. PDFUchwała 202- zmiany w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na st. II stopnia.pdf

3. PDFRegulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu).pdf

Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej DOCX20160421_Załącznik nr 3 str. tytuł. pracy dypl.studia stacjonarne_.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii (1).doc

3. DOCX20160421_Załącznik nr 5 wzór streszczenia pracy II_st.docx


4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej 
    DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej.doc
 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)
1. Raport z badania antyplagiatowego ogólny-otrzymany od promotora
2. DOC202-2019 Załącznik nr 6 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- II stopień.doc
3. DOCXzalacznik_nr_7_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.docx
4. DOC20160421_zalacznik_nr_9_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
5. DOC20160421_zalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
6. DOCXzalacznik_nr_11_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujące dokumenty:

 •  Praca magisterska:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej)
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
 • kopię dowodu wpłaty w wysokości 60 zł za dyplom i dwa odpisy
 • kopię dowodu wpłaty w wysokości 40 zł za dodatkowy odpis wydany w tłumaczeniu na język obcy
 • nr konta do wpłat: ING Bank Śląski  32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 1395
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 07-03-2019 11:55
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 14-05-2020 12:45

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera