Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Plan zajęć w semestrze Pos II (Semestr Zimowy)

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 09.01.2020 r. - XLSPO_s_I_mgr_09_01_2020.xls
Rok II Aktualizacja planu z dnia 11.11.2019 r. - XLSPO_s_II_mgr_11_11_2019.xls
Licznik wizyt na stronie: 270
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-02-2019 15:29
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:30

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera