Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs PFRON

Zgodnie z pismem, które wpłynęło do Biura Dziekana Wydziału Nauk Medycznych uprzejmie Państwa informuję, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą podejmujące problematykę z zakresu  różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Laureatom będą przyznawane nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  internetowej Funduszu -www.pfron.org.pl
w zakładce O Funduszu/Konkursy/magisterski   http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/

Zachęcamy promotorów prac magisterskich do nawiązania kontaktu z osobami, które pisały u Państwa prace magisterskie do przystąpienia do konkursu "Otwarte Drzwi" o ile prace te spełniają wyżej opisane wymogi.

dr n. o zdr. Katarzyna Szwamel
Pełnomocnik Rektora
ds Kierunku Pielęgniarstwo

 

Licznik wizyt na stronie: 385
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 24-09-2018 12:29
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 24-09-2018 12:33

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera