Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Sposób rozliczania Praktyk

Instytucje, w których odbywały się praktyki pilotażowe proszone są o przesłanie faktur rozliczających te praktyki w terminie do 20 września 2018 r.


Placówki biorące udział w Projekcie proszone są o wystawianie faktury w poniżej opisany sposób:

Faktura za wynagrodzenie związane z przeprowadzonymi praktykami pilotażowymi w ramach programu Praktyki pilotażowe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” zgodnie z umową.

Za miesiąc…………………

Ilość studentów razy 1000,00 zł (usługa zwolniona z opodatkowania Podatkiem Vat)

  • do faktury należy dołączyć listę studentów wraz z zakresem dat w jakich obywali praktykę;
  • do faktury należy dołączyć listę opiekunów przyporządkowanych studentom wraz z zestawieniem dat i godzin opieki nad studentem;
  • do faktury należy dołączyć oświadczenie opiekuna, że potwierdza otrzymanie wynagrodzenia za opiekę nad praktykantem z podaniem Imienia i nazwiska i stanowiska zgodnie z dokumentacją praktyk - po wypłacie;
  • do faktury należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zapłacie zobowiązań publicznoprawnych od wypłaconych wynagrodzeń dla opiekunów - po wypłacie.

Termin płatności przelew 7 dni.

DOCXWzór - Przykładowy Opis Protokołu.docx

Licznik wizyt na stronie: 1125
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 10-07-2018 08:04
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 06-09-2018 09:06

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera