W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

OSCE 2018

Egzamin OSCE

(Objective Structured Clinical Examination - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny) na Wydziale Nauk Medycznych

W dniach 18 i 19 czerwiec 2018 r. po raz pierwszy na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Medycznych odbył się standaryzowany egzamin w warunkach symulowanych - Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Egzamin zorganizowany był w postaci czterech Stacji. Każdą z nich charakteryzowała określona umiejętność/umiejętności do wykonania zawarte w opisowym zadaniu.  Realizacja umiejętności przez studenta była przedmiotem oceny. Został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi standardu kształcenia i zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Egzamin z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa wymagał sporego wysiłku organizacyjnego. Przygotowano i zaaranżowano sale ćwiczeniowe, tak by jak najwierniej oddawały rzeczywiste warunki szpitalne. Do każdej stacji przypisany był osobny egzaminator. Bardzo dokładnej analizy wymagały check-listy, na podstawie których dokonywano oceny studenta. Wszyscy studenci rozwiązywali zadania w jednakowym dla wszystkich przedziale czasowym, a ocena odbywała się według identycznych kryteriów, co umożliwiło obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Studenci przystępując do egzaminu przygotowywali się tak, jak do pracy w warunkach szpitalnych, czyli obowiązywało ich umundurowanie, identyfikator i zmienne obuwie. Musieli zmierzyć się z zadaniami, które realizowali w symulowanych warunkach podczas ćwiczeń w pierwszym i drugim semestrze w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa.  Podczas egzaminu przewidziano cztery stacje z wykorzystaniem fantomów, do rozwiązania zadań studenci powinni byli w odpowiedni sposób wykorzystać sprzęt i materiały dostępne w pracowni umiejętności. Na tym jednak nie koniec. Oceniany był też tzw. aspekt ludzki czyli komunikowanie się z pacjentem i dopełnienie formalności, jak pytanie pacjenta o zgodę na badanie.  

Sporządziła:

Elżbieta Szlenk-Czyczerska

 

 

Licznik wizyt na stronie: 2433
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 22-06-2018 10:25
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 22-06-2018 10:36

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera