Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Regulaminy

PDFRegulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w PMWSZ w Opolu


PDFRegulamin dotyczący zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFRegulamin Instytutowej Komisji do spraw Nauki przy Instytucie Naukowym PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 28/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie dotyczącym zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 13/2020 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i trybu finansowania działalności naukowej prowadzonej w PMWSZ w Opolu


PDFZarządzenie Nr 24/2019 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji przez nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on"


PDFZarządzenie Nr 46/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku składania przez nauczycieli akademickich PMWSZ w Opolu oświadczeń na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej


PDFZarządzenie Nr 37/2018 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych PMWSZ w Opolu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID

Licznik wizyt na stronie: 1759
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-06-2018 13:35
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 29-05-2020 15:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera