Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Dla młodych naukowców

PDFRegulamin dotyczący zasad i trybu finansowania działalności statutowej z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu


XLSXZałącznik Nr 2 - Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców


DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do badań naukowych na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności


DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące afiliacji publikacji będących wynikiem zadania badawczego realizowanego w ramach działalności statutowej


DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące statusu młodego naukowca na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności


DOCZałącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej


DOCXZałącznik Nr 7 - Przykładowy katalog kosztów dotacji


DOCXZałącznik Nr 8 - Umowa w sprawie realizacji projektu badawczego


DOCXZałącznik Nr 9 - Wzór aneksu do umowy na realizacje projektu badawczego


XLSXZałącznik Nr 10 - Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego


W przypadku projektów badawczych z udziałem ludzi, na zwierzętach, nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną oraz na organizmach genetycznie modyfikowanych – wymagana jest zgoda właściwej Komisji Bioetycznej

Licznik wizyt na stronie: 1080
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-06-2018 13:33
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 10-06-2019 13:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera