Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Dla młodych naukowców

PDFRegulamin dotyczący zasad i trybu finansowania działalności statutowej z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Fizjoterapii PMWSZ w Opolu


XLSXZałącznik Nr 2 - Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców


DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o przystąpieniu do badań naukowych na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności


DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące afiliacji publikacji będących wynikiem zadania badawczego realizowanego w ramach działalności statutowej


DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące statusu młodego naukowca na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności


DOCZałącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy na potrzeby realizacji zadania badawczego w ramach działalności statutowej


DOCXZałącznik Nr 7 - Przykładowy katalog kosztów dotacji


DOCXZałącznik Nr 8 - Umowa w sprawie realizacji projektu badawczego


DOCXZałącznik Nr 9 - Wzór aneksu do umowy na realizacje projektu badawczego


XLSXZałącznik Nr 10 - Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego


W przypadku projektów badawczych z udziałem ludzi, na zwierzętach, nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną oraz na organizmach genetycznie modyfikowanych – wymagana jest zgoda właściwej Komisji Bioetycznej

Licznik wizyt na stronie: 926
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-06-2018 13:33
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 10-06-2019 13:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera