'/>

W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Informacje ogólne

 

 

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

telefon: 77 44 23 513  

 

 

Biblioteka PMWSZ w Opolu rozpoczęła działalność 1 października 2003 roku będąc ogólnouczelnianą  jednostką organizacyjną, której naczelnym zadaniem jest wspieranie szeroko rozumianego procesu dydaktycznego Uczelni poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do różnorodnych źródeł informacji, niezbędnych do realizacji tego procesu, a także współudział w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji studentów w zakresie wyszukiwania i korzystania z dokumentów bibliotecznych, tradycyjnych i elektronicznych, w tym specjalistycznych baz danych oraz w pogłębianiu wiedzy, zainteresowań i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Biblioteka PMWSZ  jest biblioteką naukową, specjalną, która gromadzi, opracowuje i udostępnia w różnych formach książki, czasopisma, zbiory specjalne (środki audiowizualne) odpowiadające aktualnym specjalnościom kształcenia. Są to  publikacje z zakresu medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego oraz nauk pokrewnych: biochemii, biofizyki, genetyki, higieny, dietetyki, etyki lekarskiej, pielęgniarskiej, a także psychologii, socjologii medycyny i pedagogiki.

Użytkownicy Czytelni mają do dyspozycji 45 stanowisk do pracy indywidualnej i zespołowej oraz 11 stanowisk komputerowych  z zainstalowanym katalogiem bibliotecznym do wyszukiwania i wypożyczania zbiorów, swobodnym dostępem do Internetu oraz specjalistycznych baz danych bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych. Na terenie biblioteki działa bezprzewodowa sieć WiFi.

Biblioteka (wypożyczalnia, czytelnia, magazyn zbiorów) zajmuje nowocześnie wyposażone pomieszczenia w centralnym punkcie Uczelni, łatwo dostępnym dla wszystkich kategorii użytkowników

Archiwalne zdjęcia biblioteki PMWSZ w Opolu

 

 

 

Licznik wizyt na stronie: 24485

Modyfikował: Joanna Kotulska   |  Data modyfikacji: 30-03-2017 13:46

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera