W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

„Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II”

W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska programem „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy.


Celem programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskoprocentowych pożyczek połączone ze wsparciem merytorycznym w formie doradztwa i szkoleń. Program skierowany jest do osób niepracujących: absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku studiów oraz osób bezrobotnych. Planowana działalność gospodarcza wnioskodawcy powinna być utworzona na terenie woj. opolskiego lub woj. śląskiego.


Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w IV kwartale 2017 roku wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 4 516,69 zł), aktualna wysokość pożyczki to 90 333,80 zł (od 1. czerwca będą to 92 456,80 zł, ponieważ zmienia się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,44%) i będzie stałe w całym okresie kredytowania. Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dodatkowo w ramach programu dostępne jest bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

  • zakładania działalności gospodarczej;
  • form opodatkowania działalności gospodarczej;
  • prowadzenia księgowości.
  • oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.


Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacja.opole.pl/728/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii.html


W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z pracownikami Fundacji:

  • Angelika Giza - 77 540 01 40
  • Bożena Niedzwiedz - 77 540 01 42

Pierwszy Biznes.jpeg

Licznik wizyt na stronie: 886
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 16-05-2018 11:49
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 17-05-2018 09:18

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera