Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kosmetologia

Na kierunku Kosmetologia prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie)


STUDIA I STOPNIA

Czas trwania studiów:

  • na studiach stacjonarnych 6 semestrów, plan studiów obejmuje  4878 godzin  w tym  godz. praktyk zawodowych 610
  • na studiach niestacjonarnych  6 semestrów, plan studiów obejmuje  4504 godzin  w tym  godz. praktyk zawodowych 610

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii.

Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne, patofizjologiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów. Studia opierają się na współpracy z wybitnymi lekarzami dermatologami a także chirurgami medycyny estetycznej. Program studiów spełnia międzynarodowe standardy , uwzględniono w nim także aktualne trendy branży oraz rynku usług kosmetycznych.

Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, firmach produkujących kosmetyki,
a także samodzielnie prowadzą własny gabinet oferując w nim pełny zakres usług kosmetologicznych poprawiając zdrowie i piękno skóry jak
i samopoczucie psychiczne.

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat.

 

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania studiów:

  • na studiach stacjonarnych  4 semestry, plan studiów obejmuje 3264 godziny w tym  400 godzin  praktyk zawodowych
  • na studiach niestacjonarnych  4 semestry, plan studiów obejmuje 3084  godzin w tym 400 godzin praktyk zawodowych

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia studiów II stopnia  jest poszerzenie wiadomości z zakresu alergologii, chorób nowotworowych skóry, toksykologii kosmetyków, podstaw histopatologii, mikrobiologii klinicznej, chirurgii plastycznej, pourazowej oraz estetycznej.  Treści kształcenia obejmują także pogłębienie wiedzy w ramach dermatologii estetycznej, kosmetologii leczniczej, podstaw perfumerii i sensoryki, surowców kosmetycznych ich receptury oraz przemysłu produkcji kosmetyków.

Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności.

Praktyki zawodowe odbywają się w wyspecjalizowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się ze specyfiką pracy, etyką w zawodzie oraz zarządzaniem gabinetem kosmetycznym.

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Licznik wizyt na stronie: 93877
Opublikował:    |  Data publikacji: 09-02-2012 10:59
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 24-10-2018 15:49

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera