Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Wydział Fizjoterapii

Wydział Fizjoterapii rozpoczął swoją działalność 1 października 2006 roku.

W pierwszych latach działalności Wydziału prowadzone były studia I stopnia. W wyniku starań władz Wydziału otrzymano w 2014 r. uprawnienia do prowadzenia studiów na II stopniu kształcenia. Obecnie Wydział Fizjoterapii prowadzi studia I i II stopnia oraz 5 – letnie jednolite studia magisterskie.

PDFWydział Fizjoterapii z Kategorią Naukową A

System studiów na kierunku Fizjoterapia:

  • Jednolite studia magisterskie (5 – letnie) – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Studia II stopnia (2 – letnie magisterskie) – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Studia I stopnia (3 – letnie licencjackie) – studia stacjonarne i niestacjonarne (od roku akademickiego 2017/2018 nie jest prowadzona rekrutacja)

Celem kształcenia na Wydziale Fizjoterapia jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Doświadczeni i uznani pracownicy nauki z tytułami profesorów i doktorów, dydaktycy z dużym doświadczeniem naukowym i zawodowym, oraz doskonale przygotowana baza dydaktyczna, w tym wyspecjalizowany sprzęt i aparatura medyczna sprawiają, że proces kształcenia odbywa się na wysokim poziomie i w komfortowych warunkach. Obok teoretycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i społecznych absolwent uzyskuje przygotowanie praktyczne między innymi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, różnych form masażu i terapii manualnej. Ponadto poznaje zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań w utworzonych Studenckich Kołach Naukowych. Na Wydziale Fizjoterapii funkcjonują cztery prężnie działające SKN, w których studenci mogą rozwijać przy wsparciu nauczycieli akademickich twórczość naukową, prezentować swoje prace na konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz publikować efekty swojego dorobku naukowego w recenzowanych czasopismach naukowych.

Absolwenci studiów kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji. Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz prowadzenia badań naukowych.


  • Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia,
  • Po ukończeniu studiów II stopnia oraz 5 – letnich studiów magisterskich absolwent otrzymuje tytuł magistra i będzie przygotowany do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa). Będą przygotowani do pracy w instytutach naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Licznik wizyt na stronie: 102011
Opublikował:    |  Data publikacji: 09-02-2012 10:52
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 09-05-2018 08:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera