W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w PMWSZ w Opolu

Logo POWER.png
 

PMWSZ w Opolu informuje iż w dniu 14.12.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu budowy CSM pod nazwą: Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Uczelnia uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu w wysokości 4.011.815,25 ,  które w całości zostanie przeznaczone na utworzenie CSM.

Symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów.

Symulacja medyczna może być wykorzystana na każdym etapie kształcenia i w bardzo szerokim zakresie nauczania. Polskie uczelnie medyczne są świadome konieczności rozwoju tej formy nauczania.

Elementy symulacji mogą być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów i na wszystkich etapach edukacji, od pierwszych lat studiów do specjalistycznego szkolenia podyplomowego. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami.

Symulacja medyczna jest jedyną metodą nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Studenci mają możliwość ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich, możliwe jest również wykorzystywanie wystandaryzowanych scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach dla dużych grup studentów. Możliwość ćwiczenia zaawansowanych scenariuszy na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Wykorzystanie symulacji medycznej nie ma na celu zastąpienia kontaktu z pacjentem w czasie szkolenia przeddyplomowego, lecz lepsze przygotowanie studentów do takiego kontaktu.


Harmonogram Płatności:


Wnioski o dofinansowanie:


Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Licznik wizyt na stronie: 5662
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 23-01-2018 11:25
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 12-10-2018 12:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera