W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

V Międzynarodowa Konferencja: Medical Science Pulse - Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

V Medical - logo.png
 

V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse
"Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych"
5th International Medical Science Pulse Conference
"Interdisciplinary Science & Research
"
pod patronatem JM Rektora
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

PMWSZ w Opolu zaprasza w dniach 22-23 maja 2018 r. do udziału w V edycji Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse

Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych i roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Przewidywane efekty to przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.


Szczegółowe Informacje nt. Konferencji oraz Rejestracja dostępne na stronie - www.e-event24.pl/5th_MSP_Conference


Kontakt:

mgr Bożena Ratajczak-Olszewska

  • Tel. +48 77 44 23 546
  • E-mail:
Licznik wizyt na stronie: 1575
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 18-12-2017 13:32
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 18-12-2017 14:45

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera