Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Informacje dla osób z prawem do sypendium socjalnego

Informacje dla osób, którym przysługuje prawo do stypendium socjalnego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w mobilności Erasmus+ POWER

Udział w programie jest dofinansowany z projektu Erasmus+, a wszelkiej pomocy w uzyskaniu stypendium udziela mgr Małgorzata Żytkiewicz (, tel.: 77 44 23 511).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.

ZASADY FINANSOWANIA STUDENTÓW Z PRAWEM  DO DODATKU SOCJALNEGO

  1. Złożenie wniosku zgłoszeniowego Uczelnianemu Koordynatorowi programu mgr Małgorzacie Żytkiewicz. Wzór wniosku znajduje się na stronie wsm.opole.pl w zakładce Erasmus+ DOKUMENTY DO POBRANIA.
  2. Złożenie oświadczenia o pobieranym stypendium socjalnym Uczelnianemu Koordynatorowi mgr Małgorzacie Żytkiewicz.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Instytucją rozpatrującą wniosek jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - FRSE

 

WYJAZDY STUDENTÓW Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO NA STUDIA I PRAKTYKĘ

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)

2965 PLN

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

Licznik wizyt na stronie: 1785
Opublikował: Justyna Przybylak   |  Data publikacji: 09-10-2017 09:43
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 09-10-2017 15:43

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera