W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Urosilesiana 2017

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 22 – 24 września 2017 roku w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji “Orle Gniazdo” odbyła się XXII Konferencja Naukowa Śląskiego i Dolnośląskiego Oddziału PTU i  pielęgniarek urologicznych.

Sesja pielęgniarska, zgodnie z wieloletnią tradycją przygotowana przez wykładowców PMWSZ w Opolu, odbyła się w dniu 23.09.2017 r. w godzinach od 10:00 – 13:00. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi Wydziału Fizjoterapii: Prof. Jakub Taradaj, mgr Tomasz Matusz, mgr Łukasz Kosowski, mgr Martyna Kasper oraz Wydziału Pielęgniarstwa: dr n. hum. Wiesława Kowalska, dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec, mgr Aneta Soll, mgr Marta Gawlik i mgr Ewa Szwedowska.

Sesji przewodniczyli: Rektor PMWSZ dr n. o k. f. Tomasz Halski, dr n. med. Maciej Szwedowski i mgr Martyna Suchojad.

Profesor Taradaj przedstawił wyniki swoich badań nad zastosowaniem elektroterapii w leczeniu trudno gojących się ran. Metoda ta daje lepsze wyniki niż dotychczas stosowane opatrunki i leczenie w komorach hiperbarycznych.

Mgr Matusz starał się przekonać zebranych, że nawet celowe zastosowanie placebo może przynieść korzystny dla pacjenta efekt terapeutyczny. Uczestnicy sesji zgodzili się, twierdząc, że w praktyce pielęgniarskiej zdarzają się takie sytuacje, kiedy placebo podaje się zamiast, na przykład, często podawanych silnych leków przeciwbólowych.

Mgr Kosowski pochwalił się świetnymi wynikami stosowanych przez niego technik neurodynamicznych na funkcje pęcherza moczowego u jego pacjenta z tetraparezą.

Mgr Soll opowiedziała, co powinna wiedzieć pielęgniarka na temat zespołu słabości w opiece środowiskowej. Ten stan, występujący u ludzi w podeszłym wieku, gdy zostanie rozpoznany wcześnie, może zostać skutecznie wyleczony.

Mgr Gawlik radziła, jak nawiązać kontakt z pacjentem z Zespołem Zamknięcia, który nie jest w stanie wyrazić swoich potrzeb za pomocą słów, czy ruchu. W drugim wykładzie zwróciła uwagę na często występujący problem wypalenia u opiekunów sprawujących opiekę domową nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego.

Dr Gurowiec przedstawił strategie farmakologicznego leczenia bólu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z bólem pooperacyjnym.

Uzupełnieniem tego tematu była prezentacja mgr Szwedowskiej, która przedstawiła inny sposób prowadzenia pacjenta po zabiegach, czyli zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego. To obecnie złoty standard w leczeniu bólu pooperacyjnego, więc praktyczne porady dotyczące opieki nad pacjentem z cewnikiem nadoponowym spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy.

Dr Kowalska wymieniła zadania pielęgniarki w procesie edukacji pacjentki z problemem nietrzymania moczu.

O tym, że skutecznym sposobem leczenia wczesnych stadiów wysiłkowego nietrzymania moczu jest fizjoterapia, mówiła w swoim wystąpieniu mgr Kasper podczas wykładu kończącego sesję.

Sesja pielęgniarska, jak zwykle spotkała się z bardzo miłym odbiorem. Nie zabrakło nurtujących pytań, które były powodem do dyskusji. Tym razem tematyka prac nie skupiała się tylko i wyłącznie na zagadnieniach urologicznych, a tematy z zakresu fizjoterapii doskonale wpisały się w doniosłe wydarzenie, jakim stało się zainicjowanie powołania Sekcji Fizjoterapii Urologicznej przy Polskim Towarzystwie Urologicznym. Podczas sesji dotyczącej tego wydarzenia na sali głównej obrad swoje prace zaprezentowali mgr Piotr Tkocz, mgr Katarzyna Rajfur i mgr Martyna Kasper. Wystąpienia były interesujące, przedstawione metody leczenia czasem kontrowersyjne. Z zadowoleniem i dumą przyjęliśmy ofertę pomocy w kontynuowaniu badań złożoną przez dr Loica Dabbadie’go, pierwszoplanowej postaci w środowisku fizjoterapeutów francuskich.

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego, Panu prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Paradyszowi za możliwość, po raz kolejny, prowadzenia sesji pielęgniarskiej i za przyjemny, pomimo deszczowej aury, pobyt w Szczyrku.

 

 

Opracowała:           mgr Ewa Szwedowska

Licznik wizyt na stronie: 1460
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 28-09-2017 09:48
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 28-09-2017 10:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera