Plan zajęć w semestrze Ks II

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020


Legitymacje studenckie będą wydawane od 1.10.2019 r.

do 4.10.2019 r.  należy dokonać opłaty za indeks w wysokości 4 zł

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię studenta, kierunek i tryb studiów oraz dopisek - opłata za indeks.

Konto uczelni: ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Za poprawność danych osobowych oraz fotografię odpowiada osoba przyjęta.
Konsekwencją dołączenia niepoprawnej fotografii oraz wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie niewydanie legitymacji  oraz poniesienie przez osobę przyjętą kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty za elektroniczną legitymację studencką nie są zwracane. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki np. omyłkowa podwójna wpłata, rezygnacja z wyrobienia legitymacji.


Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 (Semestr Zimowy)
Rok I Aktualizacja planu z dnia 16.01.2020 r. - XLSK_s_I_mgr_16_01_2020.xls
Rok II Aktualizacja planu z dnia 13.01.2020 r. - XLSK_s_II_mgr_13_01_2020.xls
Licznik wizyt na stronie: 10033
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 06-09-2017 13:39
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 17-01-2020 08:25

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera