Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja - Najczęściej zadawane pytania

1. Status w systemie logowania: „dane rekrutacyjne niezweryfikowane, dane zostaną zweryfikowane po dostarczeniu dokumentów do odpowiednich komisji rekrutacyjnych - oczekiwanie na dokumenty”

Odp.: Oznacza to, że kandydaci przeszli pozytywnie proces rekrutacji, następnie czekają na listę osób zakwalifikowanych (nabór uzupełniający), która pojawi się na stronie 17.09.2018 r. i dopiero w dniu 19.09.2018 r. należy dostarczyć wszystkie dokumenty do odpowiednich komisji rekrutacyjnych.


2. Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych (Kliknij aby pobrać)

Odp.: Jeśli kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście, może upoważnić inną osobę, ale tylko w obecności pracownika PMWSZ - członka komisji, bądź w sekretariacie danego wydziału. Musi przyjść osobiście z osobą, którą upoważnia. Jeśli nie może tego zrobić, dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, ale upoważnione notarialnie.


3. Jakie dokumenty powinni złożyć kandydaci:

Odp.: Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej opisanej teczce tekturowej. (Opis zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz kierunek studiów):

 • Podanie na ustalonym formularzu (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji)
   
 • Kserokopię Świadectwa Dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • „stara”/„nowa” matura
    
 • Kserokopię Świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
   
 • Kserokopię Dyplomu Uzyskania Tytułu Zawodowego (oryginał do wglądu)
  • Studia niestacjonarne „pomostowe” na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo - obowiązkowo
    
 • Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Obcokrajowcy - kserokopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
    
 • Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
   
 • Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych
  • Studia niestacjonarne „pomostowe” na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo - obowiązkowo
    
 • Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia [magisterskie] - prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 • Dodatkowo warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DZ.U. z 2006 r nr 190, poz. 1406 z póź.zm.).

4. Kiedy składać dokumenty:

Odp.: Osoba zakwalifikowana podczas naboru uzupełniającego zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 19.09.2018 r. w godz. 9:00-12:00.


5. Wytyczne dotyczące zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

 • Zdjęcie musi być aktualne;
   
 • Zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
   
 • Format zdjęcia: JPG (JPEG);
   
 • DPI: 300;
   
 • Rozmiar pliku: maksymalnie 250 kb;
   
 • Wymiary zdjęcia: (szerokość: 300 pikseli; wysokość: 375 pikseli).
   
 • UWAGA: Zmiana rozszerzenia pliku ze zdjęciem (np. z .png na .jpg) nie jest równoznaczna ze zmianą formatu.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Rekrutacja - krok po kroku


W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy z punktem rekrutacyjnym

Licznik wizyt na stronie: 6546
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-07-2017 14:10
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 13-09-2018 12:45

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera