Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja (Nabór Uzupełniający) - Najczęściej zadawane pytania

1. Status w systemie logowania: „dane rekrutacyjne niezweryfikowane, dane zostaną zweryfikowane po dostarczeniu dokumentów do odpowiednich komisji rekrutacyjnych - oczekiwanie na dokumenty”

Odp.: Oznacza to, że kandydaci przeszli pozytywnie proces rekrutacji, następnie czekają na listę osób zakwalifikowanych, która pojawi się na stronie 20.09.2019 r. (piątek) i dopiero w dniu 23.03.2019 r. (poniedziałek) należy dostarczyć wszystkie dokumenty do odpowiednich komisji rekrutacyjnych.


2. Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych (Kliknij aby pobrać)

Odp.: Jeśli kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście, może upoważnić inną osobę, ale tylko w obecności pracownika PMWSZ - członka komisji, bądź w sekretariacie danego wydziału. Musi przyjść osobiście z osobą, którą upoważnia. Jeśli nie może tego zrobić, dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, ale upoważnione notarialnie.


3. Jakie dokumenty powinni złożyć kandydaci:

Odp.: Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej opisanej teczce tekturowej. (Opis zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz kierunek studiów):

 • Podanie na ustalonym formularzu (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji)
   
 • Kserokopię (czarno-białą) Świadectwa Dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • „stara”/„nowa” matura
    
 • Oryginał dowodu osobistego do wglądu celem potwierdzenia tożsamości kandydata.
  • Obcokrajowcy - oryginał dowodu tożsamości do wglądu
    
 • Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
   
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegają rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.
   
 • Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia [magisterskie] - prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 • Dodatkowo warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DZ.U. z 2006 r nr 190, poz. 1406 z póź.zm.).

4. Kiedy składać dokumenty:

Odp.: Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 23.09.2019 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-12:00.


4. Kiedy zostaną ogłoszone listy przyjętych kandydatów na studia w PMWSZ w Opolu:

Odp.: Listy kandydatów którzy dostali się na studia w PMWSZ w Opolu zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej (koło portierni) oraz udostępnione na stronie internetowej w zakładce - Dla Kandydata - Rekrutacja w dniu 24.09.2019 r. (wtorek)


5. Wytyczne dotyczące zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

 • Zdjęcie musi być aktualne;
   
 • Zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
   
 • Format zdjęcia: JPG (JPEG);
   
 • DPI: 300;
   
 • Rozmiar pliku: maksymalnie 250 kb;
   
 • Wymiary zdjęcia: (szerokość: 300 pikseli; wysokość: 375 pikseli).
   
 • UWAGA: Zmiana rozszerzenia pliku ze zdjęciem (np. z .png na .jpg) nie jest równoznaczna ze zmianą formatu.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Rekrutacja - krok po kroku


W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy z punktem rekrutacyjnym

Licznik wizyt na stronie: 9003
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 19-07-2017 14:10
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 30-07-2019 15:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera