Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja - krok po kroku

 1. Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej (nabór uzupełniający) - 30.07.2018 r.
   
 2. Zakończenie rekrutacji elektronicznej (nabór uzupełniający) - 14.09.2018 r.
   
 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (nabór uzupełniający) - 17.09.2018 r.
   
 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 19.09.2018 r. w godz. 9:00-12:00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie. Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia [magisterskie] - prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach (nabór uzupełniający) - 20.09.2018 r. o godz. 15:00
   
 6. Orzeczenie lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do dnia: 03.09.2018 r. (w przypadku I naboru) oraz do 24.09.2018 r. (w przypadku naboru uzupełniającego). Dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Brak orzeczenie skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.


Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Najczęściej zadawane pytania


W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy z punktem rekrutacyjnym


Step.png

Licznik wizyt na stronie: 7820
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 14-07-2017 12:12
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 24-08-2018 13:42

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera