Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja (Nabór Uzupełniający) - krok po kroku

 1. Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej (Nabór Uzupełniający) - 29.07.2019 r. (poniedziałek)
   
 2. Zakończenie rekrutacji elektronicznej (Nabór Uzupełniający) - 19.09.2019 r. (czwartek)
   
 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (Nabór Uzupełniający) - 20.09.2019 r. (piątek)
   
 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 23.09.2019 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-12:00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie (Upoważnienie do przedłożenia dokumentów). Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia (magisterskie) prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 24.09.2019 r. (wtorek)
   
 6. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek) do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenie skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.
   
 7. Termin składania odwołań do Rektora - 14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.


Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Najczęściej zadawane pytania


W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy z punktem rekrutacyjnym


Step.png

Licznik wizyt na stronie: 11081
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 14-07-2017 12:12
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 30-07-2019 15:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera