Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja - krok po kroku

 1. Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej - 13.05.2019 r.
   
 2. Zakończenie rekrutacji elektronicznej - 15.07.2019 r.
   
 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych - 19.07.2019 r.
   
 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 22.07.2019 r. oraz 23.07.2019 r. w godz. 9:00-14:00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie (Upoważnienie do przedłożenia dokumentów). Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia (magisterskie) prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 5. Ogłoszenie listy rezerwowej kandydatów - 24.07.2019 r.
   
 6. Osoba zakwalifikowana, z listy rezerwowej zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 25.07.2019 r. w godz. 9:00-12:00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie (Upoważnienie do przedłożenia dokumentów). Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Ponadto Absolwentów uczelni rekrutujących się na studia II stopnia (magisterskie) prosimy o jak najszybszy kontakt z działem spraw studenckich macierzystej uczelni w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.
   
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 26.07.2019 r.
   
 8. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 02.09.2019 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenie skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.
   
 9. Termin składania odwołań do Rektora - 14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.


Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Najczęściej zadawane pytania


W przypadku pytań prosimy wyłącznie o kontakt mailowy z punktem rekrutacyjnym


Step.png

Licznik wizyt na stronie: 10235
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 14-07-2017 12:12
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 06-06-2019 09:35

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera