Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Regulaminy, organizacja roku, opłaty Ks II

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2017 r.
PDF2017-04-27 Uchwała 64-2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PMWSZ w Opolu.pdf
PDFRegulamin Studiów od 1_10_2017.pdf

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
PDF2018-05-28_ Zarządzenie _nr 16-2018 w sp. organizacji roku akademickiego 2018_2019 w PMWSZ w Opolu..PDF

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
PDF2018-07-02_Zarządzenie_nr 26-2018 w sp. określ. wys. opłat za usługi eduk. w PMWSZ w Opolu dla stud. rozp. naukę lub wznaw.studia w roku akad. 2018_2019..PDF
pobierz podanie DOCzał.nr 1 do zarz. nr 26 podanie o raty do Rektora zm..doc

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
PDFOrganizacja roku akademickiego 2017_2018.PDF

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
PDF2017-06-28_Zarządzenie_nr 27-2017 w sp. określ. wysok. opłat za usł. eduk. w PMWSZ w Opolu dla student. rozp. naukę lub wznaw. studia w roku akad. 2017-2018..PDF
pobierz DOCzał. nr 3 do zarz. nr 27 podanie o raty do Rektora zm..doc

Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx

Wysokości opłat za wydawanie dokumentów przebiegu studiów
zarz_nr_51.doc
zarz._nr__51_w_spr._opłaty_za_duplikat.doc

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
ZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc

Regulamin antyplagiatowy
2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF

Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu

uchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 1082
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 04-07-2017 14:14
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 10-07-2018 12:13

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera