Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Regulaminy, organizacja roku, opłaty Ks II

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019 r.
PDF2019-04-26 Uchwała 204/2019 w spr. uchwalenia Regulamin Studiów PMWSZ w Opolu.pdf
PDFRegulamin Studiów (od 01.10.2019 r.).pdf

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
PDFOrganizacja Roku Akademickiego 2019/2020.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020
PDFUchwała 205-2019 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi eduacyjne w roku 2019-2020.pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
PDF2018-07-02_Zarządzenie_nr 26-2018 w sp. określ. wys. opłat za usługi eduk. w PMWSZ w Opolu dla stud. rozp. naukę lub wznaw.studia w roku akad. 2018_2019..PDF
pobierz podanie DOCzał.nr 1 do zarz. nr 26 podanie o raty do Rektora zm..doc

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018
PDF2017-06-28_Zarządzenie_nr 27-2017 w sp. określ. wysok. opłat za usł. eduk. w PMWSZ w Opolu dla student. rozp. naukę lub wznaw. studia w roku akad. 2017-2018..PDF
pobierz DOCzał. nr 3 do zarz. nr 27 podanie o raty do Rektora zm..doc

Numer konta uczelni
DOCXKonto_Bankowe_ING_Bank_Śląski.docx

Wysokości opłat za wydawanie dokumentów przebiegu studiów
PDF2018-10-10_Zarządzenie _nr 39-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów..pdf
PDF2019-05-28_Zarządzenie _nr 18-2019 zm. zarz. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów przebiegu studiów..pdf

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów
ZARZĄDZENIE_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_wyłaniania_najlepszych_absolwentów_PMWSZ_w_Opolu.doc

Regulamin antyplagiatowy
2016-05-09_Zarządzenie__nr_17-2016_w_sp.wprowadz.PDF

Regulamin pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia
PDFRegulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia (Wydział Nauk o Zdrowiu).pdf


Uwaga:

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji -aktywność studencka do suplementu

uchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 2316
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 04-07-2017 14:14
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 29-11-2019 14:23

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera