Ważna Informacja dla Absolwentów Pielęgniarstwa i Położnictwa !!

Uwaga absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa

Absolwenci studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku pielęgniarki lub położnej od dnia 1 sierpnia 2017 r. na terenie województwa opolskiego, proszeni są o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2017 r. niezbędnych dokumentów do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, celem wydania prawa wykonywania zawodu.

Należy przedłożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru oraz arkusz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.oipip.opole.pl - zakładka Wykonywanie zawodu - podzakładka Prawo wykonywania zawodu - pliki do pobrania pkt 1 i 2) kopię dyplomu i suplementu, kopię dowodu osobistego, (oryginały dokumentów do wglądu), zaświadczenie o stanie zdrowia, 2 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm.

Wnioski o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, które wpłyną do OIPiP w Opolu po dniu 27 lipca 2017 r. rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Prezydium w sierpniu 2017 r.


Jednocześnie informujemy tegorocznych absolwentów, że zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (par. 11, ust. 1): Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w terminie 30 dni od ukończenia studiów (zdanie egzaminu dyplomowego).

Licznik wizyt na stronie: 2417
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 29-06-2017 15:08
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 07-07-2017 13:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera