Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Odbiór dyplomu/ ważność legitymacji studenckiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów (zdania egzaminu dyplomowego), zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Przypominamy zatem absolwentom studiów II stopnia o konieczności zwrotu legitymacji studenckiej niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.


Odbiór dyplomu ukończenia studiów w trakcie uroczystości rozdania dyplomów zawsze wiąże się z koniecznością wcześniejszego rozliczenia się z działem kształcenia i spraw studenckich, czyli zwrotem wypełnionej karty obiegowej oraz złożeniem podpisu na egzemplarzu dyplomu pozostającym w aktach studenta.

Jeżeli absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, może upoważnić inną osobę do odbioru dokumentów, upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w obecności pracownika uczelni (pracownika działu kształcenia i spraw studenckich).

Jeżeli studenci chcą upoważnić inną osobę proponujemy pobrać: DOCXUpoważnienie do odbioru dokumentów.docx i złożyć podpis na tym upoważnieniu w obecności pracownika działu kształcenia i spraw studenckich.

Licznik wizyt na stronie: 1001
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 23-06-2017 13:40
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 23-06-2017 13:58

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera