Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Odbiór dyplomu/ ważność legitymacji studenckiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów- prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów (zdania egzaminu dyplomowego), zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Przypominamy zatem absolwentom studiów II stopnia o konieczności zwrotu legitymacji studenckiej niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.


Odbiór dyplomu ukończenia studiów w trakcie uroczystości rozdania dyplomów zawsze wiąże się z koniecznością wcześniejszego rozliczenia się z działem kształcenia i spraw studenckich, czyli zwrotem wypełnionej karty obiegowej oraz złożeniem podpisu na egzemplarzu dyplomu pozostającym w aktach studenta.

Jeżeli absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, może upoważnić inną osobę do odbioru dokumentów, upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w obecności pracownika uczelni (pracownika działu kształcenia i spraw studenckich).
Druk upoważnienia  -dostępny w dziale kształcenia i spraw studenckich.

Licznik wizyt na stronie: 2727
Opublikował:    |  Data publikacji: 05-06-2017 12:43
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 07-06-2019 11:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera