Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

KOMUNIKAT - Pielęgniarki i Położne (Kursy i Specjalizacje)

KOMUNIKAT - Pielęgniarki i Położne

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  października  2015r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie informacji  w  ochronie  zdrowia    oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2015r. poz.1991  z  późn.zm.)  od  dnia  1  maja  2017r.  zaczął  obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

SMK    jest    systemem teleinformatycznym  wspomagającym  przebieg    procesu kształcenia  podyplomowego  kadr  medycznych,  w  tym  pielęgniarek  i  położnych. Gromadzone  w  Systemie  informacje  umożliwią  podmiotom  zaangażowanym w proces  kształcenia  podyplomowego  kadr  medycznych  skuteczną  organizację, planowanie i monitorowanie    tego  procesu,  prowadzenie  analiz  dotyczących zapotrzebowania  w zakresie  kadr  medycznych,  w  systemie  ochrony  zdrowia  oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

W przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą w nim przetwarzane dane  w oparciu o  art.67, art.71-73,  art.76-79,  art.  80  i  82  ustawy  z  dnia  15  lipca  2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z2016r. poz.1251 z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia   z   dnia   30września  2016r.  w  sprawie  kształcenia  podyplomowego pielęgniarek  i  położnych  (Dz.U.  poz.1761).  Oznacza  to  m.in.,  że postępowania kwalifikacyjne  na wszystkie  rodzaje  kształcenia,  rozpoczynające  się  od  dnia 1 lipca 2017r., będą odbywały się wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków na kursy i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK)

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

1. Założenie konta w SMK:

 • W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie

2. Potwierdzenie tożsamości:

 • Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości:
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP
  • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należy pielęgniarka/położna.

3. Weryfikacja uprawnień:

 • Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

ZAŁÓŻ KONTO - www.smk.ezdrowie.gov.pl

PDFPodrecznik Użytkownika SMK.pdf

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSiOZ:

 • Infolinia 22 597 09 21,
 • E-mail:
 • lub właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych
Licznik wizyt na stronie: 2597
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 17-05-2017 12:44
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 17-05-2017 13:26

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera