Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

REKRUTACJA DO PROGRAMU AMBASADORZY CSR 2016/2017

LOG_Baner.jpeg

Włącz się w zmianę, zostań Ambasadorem CSR!

Program Ambasadorów CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi, chcących nie tylko zdobywać nową wiedzę, ale przede wszystkim zmieniać rzeczywistość, działając na rzecz swojego środowiska lokalnego! Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie bezpośrednio wspierasz ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Stajesz się propagatorem zmian społecznych w swoim regionie. Edukuj innych razem z nami! Buduj społecznie odpowiedzialny biznes! CSR to zasady takiego funkcjonowania biznesu w społeczeństwie, które służy nie tylko firmom ale i ich otoczeniu- środowisku naturalnemu i społeczeństwu.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Ambasadorów CSR?
Jest to jedyny w Polsce tak prestiżowy program edukacyjny dotyczący CSR!

Przed Ambasadorami:

  • udział w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR;
  • kontakty ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski;
  • organizacja wydarzeń edukujących o CSR w swoich środowiskach lokalnych;
  • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi CSR.

Ponadto, najaktywniejsi Ambasadorzy CSR mają szansę na:

  • atrakcyjne nagrody
  • uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze” czyli płatny staż w firmie partnerskiej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rekrutacja trwa do 9. stycznia 2017 r.!
- Formularz Zgłoszeniowy Online
- Formularz do pobrania (xls)

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji:

  • www.lob.org.pl (zakładka: Program Ambasadorów CSR)
  • facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl. Jednym z najdłużej działających programów realizowanych przez FOB, a skierowanych do studentów jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku odbędzie się XIII edycja, do której zapraszamy zainteresowanych tematyką CSR studentów.

LOB w ocenie Alumnów

Networking jest zdecydowanie najważniejszym elementem Ligi. Prawie połowa (44%) alumnów tego programu przyznaje, że dzięki niemu nawiązała nowe kontakty, które ułatwiły im dalszą drogę zawodową, co pokazują badania “Alumni LOB” przygotowane w ramach jubileuszu “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” przez firmę badawczą PBS, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

“Im większa aktywność społeczna podczas studiów, tym większe szanse na odnalezienie się na bardzo wymagającym rynku pracy. Na pewno nie jest to jedyny czynnik sukcesu, ale znacznie do niego może nas przybliżyć. Liga Odpowiedzialnego Biznesu takie możliwości stwarza. Dzięki między innymi szerokiej współpracy z przedstawicielami biznesu, odbywanym szkoleniom, a także własnej inicjatywie studenci budują nieoceniony kapitał relacji, ale również kompetencji miękkich” - komentuje wyniki Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdecydowana większość uczestników i uczestniczek badania „Alumni LOB” wskazała, że udział w programie pozwolił im na rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem projektem. Ponad 70% z nich deklaruje, że bycie ambasadorem umożliwiło im zdobycie kompetencji w zakresie pracy w grupie i komunikacji. Wskazali również korzyści z umiejętności budowania koalicji, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Dodatkowo LOB był dla nich znakomitą okazją do nawiązania nowych przyjaźni.

LOB_-_Plakat.jpeg

Licznik wizyt na stronie: 411
Opublikował:    |  Data publikacji: 16-05-2017 12:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera