Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH - "CZAS NA STAŻ"

Czas na staż

ACK Uniwersytetu Opolskiego pełni funkcje Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie opolskim projektu "Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż" (www.czasnastaz.edu.pl).

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, absolwentów (do 3 lat po zakończeniu nauki), pracowników akademickich i naukowych oraz przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli biznesu, którzy zatrudniają lub uczestniczą w kształceniu praktycznym studentów.

Osoby, jednostki, które złożą wnioski konkursowe, mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy. Projekt przewiduje również warsztaty kreatywności oraz udział w Akademii Innowatora (tych uczestników, których wnioski zostaną zakwalifikowane).

Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacji udziela:
Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego
ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole, p. 3
Tel. 77 45 27 054, +48 510 505 934

Załączniki:

Więcej informacji o Projekcie: Kliknij Tutaj!

Licznik wizyt na stronie: 279
Opublikował:    |  Data publikacji: 16-05-2017 12:35

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera