Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

„MŁODZI NA CZASIE - CZAS NA PRACĘ”

Logo Projekt

Uprzejmie informujemy, że Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje projekt pn.: „Młodzi na czasie - czas na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 osób młodych tzw. młodzieży NEET z województwa opolskiego.

Adresaci projektu (grupa docelowa):
59 osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET. 

Pierwszeństwo udziału mają:

 1. kobiety,
 2. osoby z niepełnosprawnościami,
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (maks. średnie wykształcenie),
 4. osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w projekcie:

 1. Diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 100% Uczestników projektu
  (Dodatkowo - dobór szkoleń zawodowychdla minimum 40% Uczestników projektu z największą luką kompetencyjną.)
   
 2. Szkolenia zawodowe w zawodach rzemieślniczych, kończące się egzaminem czeladniczym dla 40% Uczestników projektu.
   
 3. Pośrednictwo pracy dla 100% Uczestników projektu.
   
 4. Staż zawodowy dla 100% Uczestników projektu, płatny, odbywany w zdiagnozowanym i/lub nabytym poprzez szkolenie zawodzie, w pobliżu miejscu zamieszkania dla:
  • 29 Uczestników projektu na okres 6 miesięcy;
  • 30 Uczestników projektu na okres 3 miesięcy.


GWARANCJA ZATRUDNIENIA NA MINIMUM 0,5 ETATU NA OKRES CO NAJMNIEJ 3 MIESIĘCY OD DNIA ZAKOŃCZENIA STAŻU dla:

17% z wszystkich Uczestników projektu z niepełnosprawnościami;

48% z wszystkich Uczestników projektu o niskich kwalifikacjach;

35% z wszystkich Uczestników projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi;

43% z wszystkich wyżej niewymienionych grup.


 

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ - PROJEKT TO DOSKONAŁA OKAZJA DO NABYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, KTÓRE UZUPEŁNI EDUKACJĘ SZKOLNĄ !!!

ZAPRASZAMY FIRMY Z WOJ. OPOLSKIEGO - STAŻYSTA TO NIEOCENIONA POMOC I SZANSA NA DOBREGO PRACOWNIKA !!!

 

Więcej informacji:
Biuro projektu - Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 wew. 27
e-mail: 
www: www.izbarzem.opole.pl

 

Załączniki:
Plik Opis Ostatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Młodzi na czasie - czas na pracę.pdf)Regulamin Rekruracji i Uczestnictwa w Projekcie   2017-03-10
Pobierz plik (Załącznik nr 01 - Formularz rekrutacyjny.doc)Załącznik Nr 1 - Formularz Rekrutacyjny   2017-03-10
Pobierz plik (Załącznik nr 02 - Oświadczenie o kwalifikowalności kandydata.doc)Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o Kwalifikowalności Kandydata   2017-03-10
Pobierz plik (Załącznik nr 10 - Zgłoszenie Organizatora stażu - zgoda na przyjęcie stażysty.doc)Załącznik Nr 10 - Zgłoszenie Organizatora Stażu (Zgoda na Przyjęcie Stażysty)   2017-03-10
Licznik wizyt na stronie: 205
Opublikował:    |  Data publikacji: 16-05-2017 12:27
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 16-05-2017 12:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera