Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

5 listopada 2010 r

SPRAWOZDANIE

z KONFERENCJI NAUKOWEJ
SPOŁECZNO – ETYCZNE ASPEKTY TRANSPLANTOLOGII
 
            W przepięknej Auli naszej Uczelni w pierwszy piątek listopada bieżącego roku odbyła się pod patronatem JM Rektora profesora Andrzeja Steciwki konferencja naukowa na temat społeczno – etycznych problemów transplantologii.
Aby wysłuchać interesująco zapowiadających się wykładów, 5 listopada licznie przybyli nie tylko studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale także przedstawiciele innych szkół wyższych Opola oraz zawodów medycznych i nauk prawnych. Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale i uczestnicy; wydano bowiem 450 certyfikatów uczestnictwa.
            Okręgowa Rada Lekarska Opolskiej Izby Lekarskiej doceniając wagę poruszanych zagadnień i profesjonalizm prelegentów przyznała punkty edukacyjne medykom biorącym udział w Konferencji.
            W zagadnienie wprowadził zebranych organizator spotkania dr Zbigniew Kuzyszyn (dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego) przedstawiając medialny i statystyczny aspekt transplantologii.
Następnie profesor Dariusz Patrzałek (Regionalny Konsultant w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej w woj. dolnośląskim i opolskim) wspólnie z uczestnikami Konferencji zastanawiał się Po co wykonujemy przeszczepy?
Pierwszą sesję zamykał ksiądz profesor Piotr Morciniec bioetyk z Uniwersytetu Opolskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu niezwykle żywym przedstawieniem bioetyki katolickiej wobec transplantacji.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano także prezentacji wykładowcy PMWSZ dr Jakuba Trnki (dolnośląski konsultant wojewódzki z medycyny sądowej), który barwnie opowiadał o zmiennych kryteriach śmierci na przestrzeni wieków.
Kolejny prelegent dr Katarzyna Kowal z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przybliżyła temat Ciało zrekonstruowane poprzez przeszczepy kończyn z punktu widzenia socjologa.
Doktor Adam Chełmoński z Trzebnicy przedstawił Prawno – etyczne aspekty pobrań narządów z perspektywy szpitalnego koordynatora transplantacji. Ogromnym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się przywiezione przez pana Doktora oświadczenia woli dla potencjalnych dawców zarówno w formie karty, jak i bransoletek.
Kolejny gość drMagdalena Gołowkin-Hudała z Uniwersytetu Opolskiego zwróciła uwagę na niedoskonałość przepisów prawarodzinnego wobec metod wspomaganej prokreacji ludzkiej i wynikających stąd komplikacji.
Natomiast mgr Aleksandra Wilk (Uniwersytet Opolski) dokonała podobnej analizy w zakresie prawnych aspektów transplantologii i związanej z tym ochrony danych osobowych dawcy.
Na zakończenie profesor PMWSZ Jerzy Jabłecki, a zarazem wybitny chirurg zajmujący się transplantacją kończyn w Szpitalu w Trzebnicy, wygłosił barwny wykład na temat polskiego program przeszczepów kończyn.
            Obrady przekroczyły przewidywany limit czasu, ale w głównej mierze przyczyniły się do tego dyskusje prowadzone zarówno w Auli po poszczególnych sesjach, jak i w kuluarach podczas przerw.
            Powstały w ubiegłym roku Instytut Zdrowia Publicznego po raz pierwszy zorganizował spotkanie naukowe. Wiem, że wydarzenie to zostało ciepło przyjęte i jest chętnie wspominane. Mam zatem podstawy sądzić, że Konferencja spełniła swoje założenia i doczeka się kolejnych edycji na nie mniej interesujące tematy.
Konferencja nie doszłaby do skutku, gdyby nie ogromna praca kierownika naukowego- profesora Jerzego Jabłeckiego oraz silne wsparcie organizacyjne ze strony mgr Jolanty Żurakowskiej i mgr Justyny Hasij wraz z liczną grupą studentów Instytutu Zdrowia Publicznego.
 
Gorąco dziękuję
Zbigniew Kuzyszyn
Opole, 5 listopada 2010 r.

Obraz 100.jpeg
ks. prof. Piotr Morciniec
Obraz 117.jpeg
dr Jakub Trnka
Obraz 120.jpeg
dr Katarzyna Kowal
Obraz 121.jpeg
dr Adam Chełmoński
Obraz 122.jpeg
dr Magdalena Gołowkin-Hudała
Obraz 123.jpeg
mgr Aleksandra Wilk

Licznik wizyt na stronie: 5690
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 27-01-2012 14:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera