Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego

 „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”

 

 

Dnia 19 czerwca 2010 roku w Sali Audytoryjnej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu już po raz piąty odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”. Patronat honorowy nad sympozjum objęli: Marszałek Województwa Opolskiego - Józef Sebesta oraz Jego Magnificencja Rektor PMWSZ w Opolu – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko. Dzięki współpracy Uczelni z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu  oraz Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Panem Jackiem Ruszczewskim, a także dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Opolskiego, uczestnicy sympozjum otrzymali książkę z materiałami konferencyjnymi „Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. T.3.”

            Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska pielęgniarskiego; wzięło w niej udział 400 uczestników – pielęgniarek, położnych, studentów i absolwentów Uczelni, którzy bardzo chętnie wracają w mury swojej Alma Mater.

            Po otwarciu sympozjum przez Jego Magnificencję Rektora, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów w ramach tematyki profilaktyki uzależnień i problemów przemocy w rodzinie: dr n. med. Lucyny Sochockiej pt. „Aspekty pomocy medycznej udzielanej ofiarom przemocy” oraz  dr n. med. Aliny Kowalczykiewicz-Kuty pt. „Wpływ spożycia alkoholu przez ciężarne na rozwój płodu i zdrowie noworodka”.

            Ideą sympozjum jest prezentacja wyróżnionych prac licencjackich przez najlepszych absolwentów uczelni. W tym roku w sesji I położniczo-ginekologicznej swoje prace przedstawiły:

      mgr Ewa Robacka z II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi - „Retinopatia wcześniaków – trudny problem kliniczny – standardy postępowania”

      położna Gizela Nowak z oddziału ginekologii SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - „Antykoncepcja wśród studentów”

      położna Roksana Gabryel z oddziału ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie -  „Choroby przyzębia a ciąża”.

 

            Studentka II roku Instytutu Pielęgniarstwa Iwona Stelmaszczyk w celach szkoleniowych przebywała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie poznawała tajniki przygotowywania mieszanek do żywienia pozajelitowego oraz zasady i metody żywienia pozajelitowego u dzieci, prowadzonego zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. W oparciu o zdobyte doświadczenie powstała bardzo interesująca praca, a wystąpienie studentki ilustrowały liczne zdjęcia wykonane w trakcie szkolenia.

           

            W sesji II pielęgniarskiej, swoje prace zaprezentowały:

      pielęgniarka Grażyna Gęsior z oddziału kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu – „Opieka pielęgniarska nad chorym ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca”

      pielęgniarka Beata Górska-Markowicz z Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej w Wołczynie – „Powikłania późne cukrzycy typu 2. Rola pielęgniarki w ich zapobieganiu i leczeniu”

      pielęgniarka Agnieszka Wajda-Kiszczak z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oddział w Tychach – „Wpływ leczenia erytropoetyną na jakość życia osób hemodializowanych”

      pielęgniarka Rozwita Czollek z oddziału internistycznego Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu – „Opieka duchowa nad pacjentem umierającym i jego rodziną”

      ratownik medyczny, pielęgniarz, strażak Artur Maj z oddziału ratunkowego WCM w Opolu i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1Komendy Miejskiej PSP w Opolu – „Praca zespołu ratownictwa medycznego w niesieniu pomocy osobom dorosłym, które doznały urazu w wypadku drogowym”.

Gratulujemy prelegentom wysokiego poziomu merytorycznego prac oraz przekazu bogato ilustrowanego przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi.

      Zaproszenie na sympozjum przyjął ordynator oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu dr n. med. Dariusz Łątka, który wzbudził wśród uczestników ogromne zainteresowanie prezentacją na temat nowoczesnych metod interwencji neurochirurgicznych w tętniakach mózgu; uczestnicy mogli również zobaczyć krótki film z przebiegu operacji klipsowania (zamykania tytanowymi klipsami) tętniaka mózgu. Ordynator zapoznał także zebranych z techniką zachowawczego leczenia tętniaków poprzez wypełnianie ich wnętrza  cienkim drutem tytanowym długości ok. 3 metrów, wprowadzanym przez tętnice udową (metoda coolingu). Po wykładzie dr Dariusz Łątka odpowiadał na liczne pytania uczestników dotyczące problematyki tętniaków, ale również interwencji chirurgicznych w schorzeniach kręgosłupa, które są częstym problemem zdrowotnym środowiska pielęgniarskiego.

Sympozjum zakończył wykład mgr Marioli Wojtal, która przedstawiła wyniki oceny studiów pomostowych przez pielęgniarki absolwentki Instytutu Pielęgniarstwa. Wszystkie absolwentki stwierdziły zgodnie, iż dzięki odbytym studiom pomostowym poszerzyły swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa.

Mamy nadzieję, iż za rok zaprezentujemy uczestnikom równie ciekawe i zróżnicowane tematy z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny.

 

 

                                                                          mgr Mariola Wojtal

 Konferencja 025.jpeg
prof dr hab n. med. A. Steciwko
Konferencja 026.jpeg
Konferencja 029.jpeg
Konferencja 032.jpeg
Konferencja 033.jpeg
dr n med. Wojciech Guzikowski
Konferencja 039.jpeg
Konferencja 041.jpeg
Konferencja 044.jpeg
dr n. med. Lucyna Sochocka
Konferencja 046.jpeg
Konferencja 051.jpeg
Konferencja 052.jpeg
Konferencja 056.jpeg
mgr Ewa Robacka
Konferencja 057.jpeg
Gizela Nowak
Konferencja 059.jpeg
Roksana Gabryel, dr n. med. Wojciech Guzikowski
Konferencja 060.jpeg
Konferencja 066.jpeg
Konferencja 067.jpeg
dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
Konferencja 068.jpeg
Konferencja 070.jpeg
Konferencja 073.jpeg
Konferencja 074.jpeg
Konferencja 080.jpeg
st. Iwona Stelmaszczyk
Konferencja 081.jpeg
Konferencja 087.jpeg
dr n. med. Dariusz Łątka
Konferencja 091.jpeg
Konferencja 092.jpeg
Konferencja 093.jpeg
Konferencja 094.jpeg
Grażyna Gęsior
Konferencja 095.jpeg
Konferencja 097.jpeg
Beata Górska-Markowicz
Konferencja 098.jpeg
Konferencja 101.jpeg
Agnieszka Wajda -Kiszczak
Konferencja 102.jpeg
Konferencja 103.jpeg
Artur Maj
Konferencja 104.jpeg
Konferencja 107.jpeg
Konferencja 110.jpeg
Rozwita Czollek
Konferencja 111.jpeg
Konferencja 114.jpeg
Konferencja 007.jpeg
Konferencja 008.jpeg
Konferencja 003.jpeg
Konferencja 009.jpeg
Konferencja 015.jpeg
Konferencja 016.jpeg
Konferencja 018.jpeg
Konferencja 019.jpeg
Konferencja 021.jpeg
Konferencja 115.jpeg
Konferencja 116.jpeg

zdjęcia: Mariola Wojtal


 

Licznik wizyt na stronie: 5882
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 27-01-2012 14:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera