Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Monografie

Pozycje wydawnicze: 

Monografie:

Cykl wydawniczy: Dziecko i jego środowisko:

Cykl wydawniczy: Problemy pediatrii w ujęciu interdyscyplinarnym:

Cykl wydawniczy: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi:

 

T. 1.jpeg

Żyć godnie do końca. Wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej. Tom I / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko, Lucyna Sochocka.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.- Opole: Wydawnictwo WCM, cop. 2010.- 186 s; 24 cm- ISBN 978-83-924678-7-8

↑ Do góry


T. 2.jpeg

Żyć godnie do końca. Etyczne psychologiczne i duchowe aspekty kresu życia. Tom II / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko, Lucyna Sochocka.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.- Opole: Wydawnictwo WCM, cop. 2010.- 161 s; 24 cm - ISBN 978-83-924678-8-5

↑ Do góry


Transplantologia na www.jpeg

Społeczno-etyczne aspekty transplantologii / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; [red. Zbigniew Kuzyszyn].- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław:  Wydaw. Continuo, cop. 2011.- 100 s; 24 cm - ISBN 978-83-62182-21-3

↑ Do góry


T. 3.jpeg

Live with dignity to the end. Clinical and social aspects of palliative and hospice care. Tom III Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Piotr Krakowiak, Józef Binnebesel, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego, Fundacja Lubię Pomagać w Gdańsku. - Opole: Wydawnictwo WCM, cop. 2011.- 203 s; 24 cm - ISBN 978-83-62640-24-9

↑ Do góry


Żony królów...clip_image001.jpeg

Żony królów i władców Polski. Historia i medycyna / Janusz Kubicki.- Opole: Wydawnictwo MS, cop. 2012.- il, 112 s; 19 cm - ISBN978-83-61915-23-2.

↑ Do góry


Ból i cierpienie.jpeg

Ból i cierpienie  : ujęcie interdyscyplinarne. T. 4, Żyć godnie i do końca / red. nauk. Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal. - Wrocław : Presscom, 2013. - 524 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści równol. ang., pol. - ISBN 978-83-62723-64-5

Spis treści:
I Medyczne aspekty bólu i cierpienia; Bóle przemijające; Znaczenie badań opartych na dowodach naukowych w leczeniu objawowym w opiece paliatywnej z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskeij ICNP; Udział pielęgniarki opieki paliatywnej w prowadzeniu sedacji chorych z szybko postępującą chorobą nowotworową; Physical, Mental and Spiritual Suffering; Pain In the Life of an Elderly Person; Stan fizyczny i psychiczny pacjentów objętych pielęgniarska opieką długoterminową w środowisku domowym; Ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród fizjoterapeutów; Ocena dolegliwości bólowych wśród pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów; Rola fizjoterapii w zmniejszeniu dolegliwości bólowych pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa; Monitorowanie ostrego bólu po operacyjnego w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej na przykładzie pacjentek po operacjach ginekologicznych; Rozwój kadr medycznych w świetle rosnącego zapotrzebowania na opiekę długoterminową w systemie ochrony zdrowia w Polsce; II Psychospołeczne aspekty bólu i cierpienia; Psychological, Social and Spiritual Meaning In Palliative Care; Nadzieja onkologicznie chorych; Wolontariat i wsparcie opieki nieformalnej sposobami na redukcję cierpienia totalnego osób u kresu życia i ich bliskich; ból społeczny; Związek pomiędzy bólem przewlekłym występującym u pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów a jakością życia; Wybrane socjodemograficzne uwarunkowania radzenia sobie z bólem u osób z chorobą dyskową odcinka krzyżowo-lędźwiowego; Ból i cierpienie jako element kampanii społecznych; Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworowa płuc; III Ból i cierpienie w perinatologicznej i pediatrycznej opiece paliatywnej i tanatopedagogice; Pain Assessement In Children; Minimalizowanie bólu związanego z zabiegami medycznymi u dzieci; Ból u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej; Hospicyjna Opieka Perinatalna; Wsparcie psychologiczne dla rodzin w HOP; Ból i cierpienie w kontekście wychowania, czyli elementy tanatopedagogiki; Pedagogiczne przeciwdziałanie smutkowi terminalnie chorego dziecka; IV Filozoficzny i teologiczny wymiar cierpienia i bólu; Cierpienie w teologii i duchowości judeochrześcijańskiej; Od Res Sacra Miser do „Ojcze, w Twoje ręce” – świadectwo chrześcijańskie w służbie osobowej świętości terminalnie chorych; O definicjach bólu i kilku innych problemach filozoficznych; Ból i cierpienie z perspektywy fenomenologicznej; Sytuacja graniczna w życiu pacjenta – czy można złagodzić cierpienia duchowe ?Teologia paschalna.

↑ Do góry


Aspekty_starzenia_się_organizmu_okładka.png

Aspekty starzenia się organizmu Cz. I / Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; red. Olga Zhuk, Iwona Dzieńdziora. - Opole: Wydawnictwo Studio Impreso Przmysław Biliczak, 2014. - 191 s; 24 cm - ISBN 978-83-935324-6-9, 978-83-927665-5-1

Spis treści:
Psychospołeczne aspekty starzenia się organizmu; Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy; Wybrane problemy psychospołeczne, ekonomiczno-socjalne i zdrowotne seniorów i ich obraz w poezji; Biologiczne i medyczne aspekty procesów starzenia się organizmu; Starzejący się mózg; Molekularne przyczyny procesów starzenia; Telomery w służbie młodości komórek i organizmów; Starzenie się mózgu a choroba Alzheimera; Zmiany endokrynologiczne w przebiegu procesu starzenia; Ocena częstotliwości spożywania wybranych produktów pokarmowych u osób w podeszłym wieku; Aspekty starzenia się organizmu w ujęciu dermatologicznym i kosmetologicznym; Wybrane aspekty dermatologiczne starzenia się skóry; Świąd u osób w podeszłym wieku; Owrzodzenia podudzi – częstym problemem zdrowotnym osób starszych; Substancje naturalne o właściwościach rozjaśniających skórę i ich znaczenie kosmetologiczne; Zastosowanie technologii HIFU w zabiegach opóźniających proces starzenia; Substancje przeciwstarzeniowe w kosmetykach – znaczenie w przeciwdziałaniu starzenia skóry; Ocena skuteczności korekcji defektów kosmetycznych brzucha za pomocą typowej plastyki powłok.

↑ Do góry


okładka.jpeg

Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? [Dokument elektroniczny] / red. Donata Kurpas, Bożena Ratajczak-Olszewska, Arkadiusz Liber, Bożena Mroczek, Andrzej Szpakow, Tomasz Halski. - Dane tekstowe (1 plik pdf: 2,14 MB). -  Opole: PMWSZ w Opolu; Opole, 2014. - 114s.- Tryb dostępu: URL: http://www.biblioteka.pmwsz.opole.pl/24/4545/inne-publikacje.html. - ISBN 978-83-935324-7-6

Spis treści:
Czy międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zwiększają szanse na publikacje; Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją; Najczęstsze błędy w publikacjach polsko i anglojęzycznych; O kryteriach poprawności językowej w naukowych tekstach medycznych; Analizy statystyczne w pracach naukowych - czego unikać na co zwracać uwagę; Jak pisać pracę naukową, aby nie naruszyć praw autorskich; Jak nas liczą w bibliotece i nie tylko - wstęp do bibliometrii; Punktacja czasopism naukowych; Zasady indeksacji kwartalnika naukowego Puls Uczelni w bazach; Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz Polska Bibliografa Naukowa; Jak sprawnie zarządzać dostępem do elektronicznych źródeł  informacji; Publikowanie w XX wieku. Co się zmieniło: historia i przyszłość  komunikacji naukowej. Wyzwania i perspektywy.

↑ Do góry


okładka.jpeg

Płodowy zespół alkoholowy w ujęciu interdyscyplinarnym / Edyta Kędra, Maria Borczykowska-Rzepka / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole. – 2015; s. 94. ISBN: 978-83-941154-0-1; 978-83-7511-227-6

Spis treści:
Alkohol i jego konsekwencje psychospołeczne; Konsekwencje zdrowotne nadużywania alkoholu; Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako przyczyna problemów zdrowotnych dziecka; Diagnostyka uzależnienia od alkoholu i poalkoholowych uszkodzeń u dzieci; Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z FAS; Zespół interdyscyplinarny w opiece nad dzieckiem z FAS; Działania profilaktyczne w sytuacji zagrożenia spectrum poalkoholowych zaburzeń płodu; Znajomość problematyki FASD w Polsce.

↑ Do góry


Brain-Tuning--okładka-DRUK.jpeg  

Tuning mózgu: szybszy, mądrzejszy, bardziej skoncentrowany / Siegfried Lehrl, Peter Sturm; red. 1. pol. wyd. Grzegorz Żurek, Tomasz Halski, Alina Żurek; [tł. z jęz. niem. Kalina Gajek, Bartłomiej Szymczyk]. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso Przemysław Biliczak, cop. 2015. - 255 s.: il. ; 22 cm. - Rozwiązania testów. Bibliogr. s. 250-255. - ISBN 978-83-935324-8-3 (PMWSZ). - 978-83-937403-9-0

Monografia naukowa jest tłumaczeniem publikacji zagranicznej pt. Brain-Tuning, schneller, schlauer, konzertierter (Siegfried Lehr, Peter Sturm, Getynga 2013) z polskim naukowym opracowaniem redakcyjnym. Publikacja wnosi istotny wkład w upowszechnianie nauki, jest to bowiem pierwsze polskie wydanie wyjątkowej i nowatorskiej pozycji poświęconej wspomaganiu sprawności intelektualnej. Jest to twórczy przekład wraz z opracowaniem naukowym tekstu i wstępu oraz opracowaniem i dostosowaniem pojęć do polskiej terminologii naukowej. Dodatkowo opracowano naukowe wprowadzenie do tematu dotyczące antropomotorycznej i neurofizjologicznej aktywności fizycznej oraz jej znaczenia dla inteligencji i sprawności uczenia się wraz bibliografią przedmiotu. Publikacja przydatna jest m.in. w pracy psychologów, psychoterapeutów, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Spis treści:
Przedmowy; Wprowadzenie - antropomotoryczna i neurofizjologiczna perspektywa aktywności fizycznej i jej znaczenie dla inteligencji i sprawności uczenia się; Tuning mózgu - sposób na prostsze i bardziej pomyślne życie; Jak unikać błędów na drodze do bycia sprawnym umysłowo; Umysłowy Fitness to nie czary; Przetestuj sprawność swojego umysłu; Wiedzieć: Jak? Czy otwartość na nowe informacje jest istotna?; Wiedzieć: Co? Pięć istotnych twierdzeń?; Schody SOMECO - trzy kroki do mistrzowskiej sprawności mózgu; Twój osobisty program Umysłowy Fitness; Czytelniku! Teraz jesteś szybszy i bardziej skoncentrowany.

↑ Do góry


Aspekty starzenia się organizmu Cz 2.jpeg

Aspekty starzenia się organizmu Cz. II / red. Iwona Dzieńdziora, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2016. – 190 s.: il.; 22 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-3-2(PMWSZ), 978-83-945942-1-3.

Spis treści:
Aspekty starzenia się organizmu w ujęciu medycznym; Choroby nowotworowe i różnorodność metod ich leczenia u osób w podeszłym wieku; Rogowacenie słoneczne częstym problemem dermatologicznym osób starszych; Biologiczne aspekty starzenia się organizmu; Alternatywny proces wydłużania telomerów; Starzenie i odnowa komórek w organizmie wielokomórkowym; Mutacje w mitochondrialnym DNA i reaktywne formy tlenu jako czynniki wpływające na procesy starzenia się komórek i organizmów; Wybrane modele zmutowanych i transgenicznych zwierząt w badaniach mechanizmów starzenia i patologii wiekowej; Aspekty starzenia się organizmu w ujęciu interdyscyplinarnym; Składniki diety a funkcja układu pokarmowego w procesie starzenia się organizmu; Rola rehabilitacji w zapobieganiu upadkom osób w starszym wieku; Antyoksydanty – przepis na długowieczność?; Aktywność fizyczna seniorów jako czynnik pozytywnego starzenia; Polski rynek kosmetyków do pielęgnacji twarzy 60+, 70+ i ich składniki aktywne; Znaczenie wysiłku fizycznego w profilaktyce dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u osób starszych; Aspekty starzenia się organizmu w ujęciu psychospołecznym; Praca socjalna na rzecz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; Opieka nad pacjentem geriatrycznym: depresja i demencja.

↑ Do góry


X-lecie-Fizjoterapii.jpeg

X-lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu: teoretyczno-praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii / red. B.Ślesak, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2016.- 140 s.: il.; 22 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-4-9 (PMWSZ), 978-83-945942-4-4.

Spis treści:
X-lecie Instytutu Fizjoterapii; Masaż leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych: przegląd piśmiennictwa; Masaż tensegracyjny; Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe za pomocą rollera Blackroll i stretching statyczny: analiza skuteczności dwóch technik rozluźniających mięśnie; Wpływ pozycji ułożeniowych na napięcie mięśnia prostownika grzbietu na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa; Zastosowanie metody Feldenkraisa w rehabilitacji; Analiza występowania nieprawidłowego ukształtowania stóp w warunkach odciążenia oraz dociążenia masą własną u dzieci w wieku 10–12 lat; Ocena wpływu występowania wady paluch koślawy na stabilność postawy ciała; Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA: opis przypadku; Standard leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie; Zastosowanie metody „neoligaments” w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji; Tor przeszkód jako narzędzie do oceny sprawności ruchowej kobiet w wieku podeszłym, mieszkanek wiosek województwa opolskiego – badania wstępne.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 1.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. / red. M. Wojtal, D. Żurawicka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Wydawnictwo Instytut Śląski; 2013.- 262 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-935324-1-4 (PMWSZ), 978-83-7511-176-7.

Spis treści:
Działania środków odurzających w okresie prenatalnym i rozwojowym; Zaburzenia odżywiania w ciąży: anoreksja i otyłość; Palenie tytoniu w ciąży: badania własne; Problem przemocy w rodzinie w praktyce położnej; Położnictwo u progu XXI wieku; Profilaktyka alergii: aktualne trendy; Rak gruczołu piersiowego; Ocena jakości życia i seksualności kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi; Rozszczep wargi i podniebienia oraz dalsze powikłania w rozwoju dziecka; Świadomość kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży; Szkoła rodzenia w przygotowaniu do porodu naturalnego; Psychologiczne następstwa przemocy wobec dziecka w rodzinie; Pielęgnowanie dziecka po leczeniu operacyjnym kifektomii lędźwiowej metodą Torode; Udział pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym w leczeniu u pacjenta z krwawieniem z nosa; Zastosowanie plazmaferezy w oddziale intensywnej terapii: zadania pielęgniarki; Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem onkologicznym poddanym zabiegowi resekcji i rekonstrukcji płatem wolnym w obrębie twarzoczaszki; Problemy pielęgnacyjne u pacjenta w zaawansowanym stadium stwardnienia rozsianego: opis przypadku; Wpływ edukacji u osób w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2 na subiektywną jakość życia: rola pielęgniarki; Rola pielęgniarki na stanowisku dyspozytora medycznego. Proces dysponowania, badania własne; Postępowanie terapeutyczne w osteoporozie; Grypa: problem ciągle istotny.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 2.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.2. / red. M. Wojtal, D. Żurawicka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Wydawnictwo Instytut Śląski; 2014.- 227 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-935324-5-2 (PMWSZ), 978-83-7511-198-9.

Spis treści:
Przemoc wobec dzieci; Zawód położnej: kierunki zmian i rozwoju; Świadomość pielęgniarek na temat samobadania piersi; Ograniczenie konsekwencji zdrowotnych używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży: wyzwaniem edukacji zdrowotnej; Ciąża u kobiety po przeszczepie narządu unaczynionego; Zakażenia wirusem HCV: implikacje dla kobiety ciężarnej i noworodka; Retinopatia wcześniaków jako jedno z powikłań wcześniactwa; Resuscytacja noworodka urodzonego o czasie i przedwcześnie: rola położnej; Poziom wiedzy o zakażeniu HPV, metodach diagnostyki i immunoprofilaktyki raka szyjki macicy w badaniach ankietowych kobiet i mężczyzn w Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW w Opolu; Rola położnej/pielęgniarki w prowadzeniu terapii przeciwbólowej w okresie pooperacyjnym; Wyzwania w pielęgniarstwie wobec nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych w onkologii: biopsja węzła wartowniczego; Bank mleka kobiecego: elementem zdrowego żywienia noworodków i dzieci przedwcześnie urodzonych; Wczesne wykrywanie wad słuchu noworodków i niemowląt; Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu wad wzroku u dzieci; Pielęgnowanie dziecka z mononukleozą zakaźną; Specyfika używania wybranych substancji psychoaktywnych w kontekście wiedzy studentów na temat epidemiologii, diagnostyki nadużywania i zagrożeń wynikających z picia alkoholu; Stres zawodowy pielęgniarek bloku operacyjnego: badania własne; Wiedza kobiet po 40. roku życia na temat raka piersi, rekonstrukcji piersi oraz rehabilitacji po mastektomii; Rola pielęgniarki w podnoszeniu jakości życia chorych ze stomią jelitową; Opieka nad dializowanym pacjentem w wieku podeszłym z dostępem naczyniowym; Postępowanie pielęgniarskie w przypadku agresywnych zachowań chorych z zaburzeniami psychicznymi; Problem nietrzymania moczu na przykładzie hospitalizowanych pacjentek w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 3.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.3. / red. M. Wojtal, D. Żurawicka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Wydawnictwo Nowik; 2015.- 238 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-935324-9-0 (PMWSZ), 978-83-62687-70-1.

Spis treści:
Czy azoospermia oznacza niepłodność? Doświadczenia GMW Embrio w Opolu; Kobieta a HIV – problem nadal aktualny; Wybrane problemy zdrowotne kobiet w okresie okołomenopauzalnym: postępowanie dietetyczne; Przeszczep macicy: obecny stan wiedzy; Ciąża bez alkoholu: lepszy start;  Choroby cywilizacyjne i ich wpływ na ciążę i przebieg porodu; Czy można rodzić bez bólu? Rola położnej w łagodzeniu bólu porodowego w sali porodowej XXI wieku; Zastosowanie medycyny ortopedycznej według Cyriax`a w diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa w czasie ciąży; Poród o czasie a poród indukowany; Wpływ karmienia piersią na zapobieganie wystąpienia alergii u dzieci; Profilaktyka zdrowia: suplementacja witamin i składników mineralnych u dzieci; Znaczenie dotyku i masażu w stymulacji rozwoju noworodka i niemowlęcia: rola położnej; Zaburzenia adaptacji pourodzeniowej u noworodka donoszonego. Rola położnej; Prawa pacjenta: badania własne; Przemoc w rodzinie: rola pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej w zakresie przeciwdziałania skutkom przemocy; Agresywne zachowania pacjentów wobec personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji bariatrycznej metodą gastric-bypass; Pielęgnacja dostępów naczyniowych u pacjentów hemodializowanych; Podstawowe zagadnienia profilaktyki odrespiratorowego zapalenia płuc w świetle wybranych rekomendacji i zaleceń grup ekspertów; Bruksizm: charakterystyka schorzenia. Zadania pielęgniarki POZ w diagnostyce i leczeniu; Rola pielęgniarki w opiece nad dawcą krwi; Analiza BMI elementem leczenia chorego na gruźlicę

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 4.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.4. / red. D. Żurawicka, M. Zimnowoda, R. Widziak, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2016.- 222 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-2-5 (PMWSZ), 978-83-942106-8-7.

Spis treści:
Zdrowie Polek. Zagrożenia zdrowia kobiet 50 plus; Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń; Zapobieganie wertykalnym zakażeniom HIV w świetle aktualnych wytycznych; Pogłębiona diagnostyka molekularna w zakażeniu onkogennymi typami HPV w praktyce; Wyzwania transplantologii – problemy związane z ciążą u biorczyń wybranych narządów; Zastosowanie koncepcji PNF w aktywności fizycznej kobiet w ciąży; Wrodzona niedoczynność tarczycy – kiedy podejrzewać i jak leczyć?; Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z zakażeniem RSV; Wybrane stany patologiczne gruczołu piersiowego; Jakość życia chorych na raka piersi; Rak gruczołu piersiowego. Współczesne spojrzenie na diagnostykę i leczenie. Rola położnej w opiece nad kobietą po mastektomii; Zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej w świetle obowiązujących przepisów; Źródła i skutki stresu w pracy zawodowej położnej; Rola pielęgniarza w opiece nad pacjentem ze schizofrenią oraz uzależnionym od środków psychoaktywnych; Rozpoznanie i leczenie uzależnienia od alkoholu; Dziecko z autyzmem w rodzinie; Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych VAC u pacjenta krytycznie chorego – opis przypadku; Terapia daremna – cel i granice leczenia w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Zadania interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej w zakresie oceny i monitorowania bólu u pacjenta chorego na nowotwór; Wyznaczniki nowej jakości opieki nad chorym u kresu życia; Rola pielęgniarki w monitorowaniu kacheksji nowotworowej u pacjentów z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej; Higiena snu u osób w podeszłym wieku – rola pielęgniarki; Problemy osób w podeszłym wieku w Polsce.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 5.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.5. / red. M. Wojtal, M. Zimnowoda, D. Żurawicka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2017.- 228 s.; il.; 22 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-5-6 (PMWSZ), 978-83-945942-5-1.

Spis treści:
Niezwykły świat dziecka poczętego: rozważania zainspirowane baśnią „Cesta do sveta” (Droga na świat) Jaroslava Vlcka; Fakty i mity o alkoholu: aspekty medyczne i psychospołeczne; Palenie tytoniu przez ciężarne i karmiące; Dehumanizacja w służbie zdrowia; Komórki macierzyste krwi pępowinowej: wyzwania i nadzieje współczesnej medycyny; Pozycje wertykalne; Postępowanie w porodzie ulicznym: rola i zadania położnej na miejscu zdarzenia; Paciorkowiec B-hemolizujący: kolonizacja matki, choroba noworodka; Cytomegalia wrodzona: zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia; Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale neonatologicznym; Sposoby karmienia noworodków a wady zgryzu u dzieci: rola położnej; Instytucja położnej rodzinnej w świadomości społecznej; Zakażenia wertykalne HBV i HCV; Perspektywy dla cytodiagnostyki ginekologicznej; Operacje ginekologiczne u pacjentki z cukrzycą i otyłością: studium przypadku; Problemy seksualności kobiet niepełnosprawnych w kontekście organizacyjno-społecznym; Studium przypadku i model opieki w dydaktyce i praktyce położniczej; Rola telomerów i telomerazy w komórkach człowieka; Przebaczenie, poczucie własnej godności i religijny system znaczeń osób w okresie późnej dorosłości o różnym stopniu satysfakcji z zycia seksualnego; analiza badań własnych; Zrozumieć Alzheimera: co możemy zrobić by zrozumieć?; Terapia zajęciowa w kontekście rehabilitacji osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych intelektualnie oraz leczących się psychiatrycznie na przykładzie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu; Aspekty opieki pielęgniarskiej u osób w podeszłym wieku uzależnionych od alkoholu; Problem przemocy wobec osób w podeszłym wieku: interdyscyplinarne aspekty przeciwdziałania różnym formom przemocy; Zakażenie Clostridium u pacjentów w podeszłym wieku.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 6.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.6. / red. J. Siekierka, M. Zimnowoda, D. Żurawicka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2018.- 251 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-6-3 (PMWSZ), 978-83-949688-2-3.

Spis treści:
Jestem położną: prowadzę fizjologiczną ciążę; Rola wybranych składników mineralnych w ciąży; Toksoplazmoza w ciąży: diagnostyka i leczenie; Jedno cięcie czy zawsze cięcie? Poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim; Pre- i postnatalny wpływ dotyku na jakość życia noworodka; Opieka nad noworodkiem z nieinwazyjnym wspomaganiem oddechu; Kamienie milowe we wczesnej ocenie rozwoju dziecka; Specyfika funkcjonowania dziecka osieroconego we wczesnym okresie noworodkowym; Przeszczep macicy: stan obecny i perspektywy rozwoju; Przesiewowe badanie kolposkopowe z zastosowaniem Mobile ODT EVA System; Mikrohisteroskopia jako złoty standard w diagnozowaniu patologii jamy macicy; Alkoholizm na szpilkach: czyli jak piją kobiety; Życie seksualne kobiet po operacjach onkologicznych; Profilaktyka raka piersi w opinii studentek położnictwa i położnych;  Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w procesie starzenia się społeczeństwa; Pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych realizowane w Opolu; Problem błędów przedlaboratoryjnych w procesie diagnostycznym; Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym w warunkach POZ; Opieka pielęgniarska nad pacjentką po amputacji kończyny w przebiegu stopy cukrzycowej w środowisku domowym; Opieka pielęgniarska nad pacjentką po amputacji kończyny w przebiegu stopy cukrzycowej w środowisku domowym; Edukacja pielęgniarska w przebiegu leczenia chorych na raka stercza i jąder w Poradni Urologicznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Prudniku w latach 2011–2017; Uzależnienie od alkoholu jako problem całej rodziny; Opieka pielęgniarska nad hospitalizowanym pacjentem ze schizofrenią paranoidalną: opis przypadku; Plany zawodowe studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

↑ Do góry


Wybrane Aspekty - tom 7.png

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.7. / red. M. Wojtal, D. Żurawicka, I. Łuczak, J. Siekierka, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso; 2019.- 272 s.; il.; 23,5 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-941154-7-0 (PMWSZ), 978-83-949688-9-2.

Spis treści:
Czynniki motywujące do pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza w opinii personelu pielęgniarskiego i studentów pielęgniarstwa; Ocena stanu wiedzy pielęgniarek POZ pracujących w wiejskich ośrodkach zdrowia na temat udzielania pierwszej pomocy; Wiedza kobiet na temat raka piersi i jego profilaktyki; Wiedza i postawy studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotyczące szczepień ochronnych; Wielochorobowość jako następstwa współuzależnienia od alkoholu i biernego palenia papierosów w rodzinie; Opinie pacjentów na temat bólu pooperacyjnego badane w okresie przedoperacyjnym a sposób jego odczuwania w pierwszej dobie po zabiegu; Poczucie umiejscowienia kontroli a strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi; Wpływ działań personelu medycznego na zmiany poczucia sensu życia pacjentów niepełnosprawnością narządu ruchu; Opieka pielęgniarska nad pacjentką z toczniem układowym tkanki łącznej na podstawie analizy przypadku; MARSI: uszkodzenia skóry powstałe w wyniku stosowania materiałów przylepnych; Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością nerek. Opis przypadku; Uprawnienia przedstawiciela ustawowego w prawie medycznym; Zachowania zdrowotne kobiet w wieku prokreacyjnym; Wpływ cięcia cesarskiego oraz odmiennego funkcjonowania układu hormonalnego na poporodowe funkcjonowanie mamy i dziecka; Przygotowanie kobiety niepełnosprawnej do ciąży i porodu; Borelioza w ciąży: fakty i mity; Zaburzenia zdrowia psychicznego u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu; Tokofobia ciężarnych: mit czy rzeczywistość?; Opieka interdyscyplinarna nad pacjentką z zespołem Turnera; Komórki mezenchymalne pozyskiwane z galarety Whartona: złoty graal medycyny regeneracyjnej; Specyfika żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie w szpitalu oraz po wypisie do domu; Mobilna kolposkopia EVA System w codziennej praktyce; Intymna choroba kobiecej duszy: alkoholizm; Aspiracje edukacyjne i zawodowe studentów pielęgniarstwa i położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

↑ Do góry


Dziecko 1 (2).jpeg

Dziecko i jego  środowisko: prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko, Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2005. - 88 s. : [ 4 ] s. tab. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-89629-35-6

Spis treści:
Zespół dziecka maltretowanego; Problem dziecka maltretowanego w Polsce; Ochrona prawna dziecka i rodziny (prawo polskie i standardy prawa międzynarodowego); Normatywne podstawy ochrony zdrowia dzieci; Rodzina - środowiskiem pełnego rozwoju dziecka; Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie; Rozmowa z wcześniakiem; Granice ratowania życia skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Poglądy lekarzy i pielęgniarek; Uczeń w polskiej szkole XXI wieku; Prawo do życia dzieci niepełnosprawnych i co dalej?; Rysunek w medycynie - rola w diagnostyce i terapii; Dziecko w stanie terminalnym w rodzinie; Odmienność i nietolerancja - romskie dziecko w społeczeństwie większości.

­­­­↑ Do góry


Dziecko 2.jpeg

Dziecko i jego środowisko: uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2006. - 132 s. : ryc., rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja dofinansowana ze środków Województwa Opolskiego. - ISBN 83-89629-55-0

Spis treści:
Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych  - nowy problem, nowe wyzwania; Duchowe aspekty uzależnienia; Gdzie szukać pomocy?; Narkotyki - droga do uzależnienia; Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej - badania własne; Skala problemu narkomanii w województwie dolnośląskim i opolskim; Narkotyki  -zakażenia HIV/AIDS a dziecko; Praktyczne aspekty oddziaływań terapeutycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w warunkach leczenia ambulatoryjnego; Rola Policji w profilaktyce zagrożeń uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży; Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci; Uzależnienie od alkoholu a zaburzenia osobowości u młodzieży; Nikotyna a dziecko - czy to tylko bierne palenie tytoniu?

↑ Do góry


Dziecko 3.jpeg

Dziecko i jego środowisko: promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii / pod red. Iwony Pirogowicz i Andrzeja Steciwko; [ aut. Iwona Pirogowicz et al. ]; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd MarszałkowskiWojewództwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2007. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89629-76-0

Spis treści:
Badania prenatalne; Profilaktyka porodów przedwczesnych; Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji prwa dziecka; Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych; Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego  w zakresie czynnika Rh; Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych; Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystyczne; Neurodiagnostyka - podstawowym badaniem noworodków; Profilaktyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci; Profilaktyka chorób atopowych; Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wad wymowy; Amputacje i ciężkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze; Profilaktyka chorób zębów i przyzębia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie; Grypa i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilaktyki grypy; Szczepienia ochronne - znaczenie profilaktyki zakażeń HPV; Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży; Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

↑ Do góry


d4.jpeg

Dziecko i jego środowisko: noworodek przedwcześnie urodzony - trudności i satysfakcje / pod red. Iwony Pirogowicz i Andrzeja Steciwko; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2008. - 121 s. : ryc. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89629-85-2

Spis treści:
Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej terapii; Opieka nad wcześniakiem w pierwszych latach życia; Szczepienia u dzieci przedwcześnie urodzonych i z małą masą ciała; Prowadzenie opieki nad ciężarną w aspekcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego i wcześniactwa; Rola położnika w zapobieganiu wcześniactwu i jego powikłaniom; Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jako przyczyna wcześniactwa i hipotrofii wewnątrzmacicznej; Cukrzyca u kobiet w ciąży - noworodek matki cukrzycowej; Retinopatia wcześniaków, jej przyczyny i leczenie - doświadczenia własne; Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych noworodków i niemowląt; Potrzeby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością a terapia psychoruchowa; Kinezyterapia w zaburzeniach układu oddechowego u noworodków urodzonych przedwcześnie - przegląd doniesień naukowych; Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie; Utrata dziecka nienarodzonego.

↑ Do góry


D5.jpeg

Dziecko i jego środowisko: wyzwania pediatrii w XXI wieku - choroby przewlekłe u dzieci / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas, Lucyny Sochockiej. - Wrocław : Wydaw.Continuo,cop.2009. - 89 s. ; 24 cm.-Bibliogr. przy rozdz.-ISBN 978-83-89629-97-5

Spis treści:
Następstwa wcześniactwa - przewlekła choroba płuc; Czy można zapobiegać przewlekłej chorobie nerek u dzieci?; Problem otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych w populacji rozwojowej' Akceptacja diety przez dzieci chore na cukrzycę typu 1. - badania własne' Stan wiedzy o cukrzycy wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych województwa opolskiego a jakość życia dzieci z cukrzycą - doniesienie wstępne' Wybrane problemy rodzin opiekujących się dzieckiem chorym przewlekle na przykładzie dziecka chorego na sferocytozę wrodzoną' Oczekiwania opiekunów dzieci chorych przewlekle' Dziecko wobec śmierci' Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (PDOP) - rola instytucji pozarządowych w realizacji tej opieki.

↑ Do góry


Dziecko 6.jpeg

Dziecko i jego środowisko: wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2010.- 99 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-06-0

Spis treści:
Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej w pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; Moczenie nocne u dzieci w wieku szkolnym - przyczyny i następstwa; Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole - aspekt społeczny oraz psychologiczny; zaburzenia okresu dojrzewania; Wpływ żywienia typu fast food na powstawanie otyłości u dzieci; Konsekwencje anoreksji w sferze psychicznej, somatycznej i funkcjonowaniu społecznym; Nastoletnie ciężarne i matki - problem medyczny i społeczny; Doświadczenia okołoporodowe nastoletnich matek; Bezpieczna szkoła - fakt czy mit?

↑ Do góry


D_7_na_www.jpeg

Dziecko i jego środowisko: Wyzwania pediatrii XXI wieku. Wady wrodzone u dzieci. Problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny  / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław: Wydaw. Conituo, cop. 2011.- 72 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-18-3

Spis treści:
Diagnostyka prenatalna – fakty i mity;  Znaczenie wczesnej detekcji zaburzeń słuchu dla rozwoju mowy u dzieci; Problem wad wrodzonych u dzieci w ujęciu transkulturowym; Wady wrodzone układu moczowego: wady miedniczek nerkowych i moczowodów; Rodzice wobec niepełnosprawności dziecka; Jak sobie poradzić mając dziecko przewlekle chore?; Badania prenatalne – wiedza i opinie studentek opolskich studentek.

 

Dziecko i jego środowisko.jpeg

Dziecko i jego środowisko: Wyzwania pediatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży, czyli jak wzmacniać odporność / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2012.- 98 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.- ISBN 978-83-62182-26-8

Spis treści:
Immunoprofilaktyka u dzieci z wadami uwarunkowanymi genetycznie; Immunoprofilaktyka w cukrzycy typu 1; Immunoprofilaktyka u podróżujących dzieci; Rola pre- i probiotyków w kształtowaniu układu immunologicznego u dzieci; Szczepienie dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masa ciała - aktualne zalecenia; Szczepienia przeciw grypie - z czego wynika non-compliance wytycznych?; Udział pielęgniarki w profilaktyce raka szyjki macicy; Edukacja zdrowotna a efektywność działań profilaktycznych wśród pracowników medycznych.

↑ Do góry


Problemy pediatrii - okładka.jpeg

Problemy pediatrii w ujęciu interdyscyplinarnym. Widzę, słyszę, czuję...ale nie zawsze. Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów zmysłów u dzieci / Pod red. Lucyny Sochockiej, Aleksandra Wojtyłko; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Opole: Wydawnictwo  Studio Impreso Przmysław Biliczak, 2013 - 92 s ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-2-1, 978-83-927665-9-9

Spis treści:
Przyczyny niedosłuchu symfonią tysiąca; Walka z mitem. Czy jest sens badać okulistycznie małe dziecko?; Prewencyjne badania wzroku u dzieci. Pediatryczna ocena widzenia; Ortoptyka-mała profesja o wielkim znaczeniu; Choroby pęcherzowe u dzieci-objawy kliniczne, leczenie, zróżnicowanie; Epidermolysis bullosa-nierozwiązany w Polsce problem "Dzieci Motyli"; Zadania pielęgniarskie w opiece nad dzieckiem z pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

↑ Do góry


Problemy pediatrii 2014 - Okładka.jpeg

Problemy pediatrii w ujęciu interdyscyplinarnym. Urazy dziecka w kolejnych etapach rozwoju / Pod red. Lucyny Sochockiej, Aleksandra Wojtyłko, Tomasza Halskiego; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Opole: Wydawnictwo  Studio Impreso Przmysław Biliczak, 2014 - 132 s. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-4-5, 978-83-937403-5-2

Spis treści:
Urazy w okresie życia płodowego; Mechaniczne urazy okołoporodowe u noworodków; Urazy u dzieci – odrębności w diagnostyce i leczeniu uwarunkowane wiekiem; Urazy rąk u dzieci; Dyspraksja – (nie)znana przyczyna urazów; Postępowanie w oparzeniach twarzy u dzieci – doświadczenia własne; Pielęgnowanie dziecka w chorobie oparzeniowej; Obserwacja i pielęgnacja dziecka po urazie głowy; Aspekty pracy pielęgniarskiej w opiece nad dzieckiem po urazie jamy brzusznej.

↑ Do góry


Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych aspektach choroby / pod red. Andrzeja Steciwko i Marioli Wojtal; [ aut. Andrzej Steciwko et al. ]. - Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2006. - 86 s. : il., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-924015-0-6

Spis treści:
Cierpienie i choroba a natura, sztuka i nadzieja; Jakie grożą nam epidemie w XXI wieku?; Organizacja badań przesiewowych; Styl życia a ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych i dzieci; Wpływ złego stylu życia na wybrane choroby układu sercowo-naczyniowego; Profilaktyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca w aspekcie współczesnych badań klinicznych i eksperymentalnych; Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorych po zawale serca; Postępowanie pielęgniarki w zaburzeniach komunikacji u chorych po udarach mózgowych; Aktualne poglądy i zasady żywienia pozajelitowego w intensywnej terapii; Edukacja młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wybranych stanach zagrożenia życia; Badanie własne młodzieży dotyczące świadomości i wiedzy na ten temat; Częstość występowania depresji w wieku podeszłym w populacji pacjentów Praktyki Lekarza Rodzinnego-badania własne; Schematy pielęgnacji chorego z depresją w wieku podeszłym.

↑ Do góry


Pielęgnowanie i leczenie chorych w różnych specjalnościach medycyny / red. Andrzej Steciwko, Mariola Wojtal, LucynaSochocka; [ aut. Teresa Niechwiadowicz - Czapka et al. ]; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Opole, Racibórz : Wydaw. SCRIBA, 2007. - 88 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-88932-86-1

Spis treści:
Rola pielęgniarki w przygotowaniu psychicznym pacjenta do zabiegu operacyjnego-analiza badań własnych; Opieka pielęgniarska nad chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych; Leczenie bólu przewlekłego; Opieka pielęgniarska a jakość życia chorych; Leczenie nerkozastępcze. Rola pielęgniarki nefrologicznej; Rola pielęgniarki w profilaktyce raka piersi; Zaburzenia otępienne typu Alzheimera; Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym; Zespół wypalenia zawodowego  u pielęgniarek; Jakość życia a zdrowie uwarunkowane w cukrzycy u dzieci.

↑ Do góry


continuo_zagadnienia_t1.1.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 1 / pod red. Andrzeja Steciwko,Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2008. - 108 s. : il. ; 24 s.. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-89629-86-9

Spis treści:
Świadomość młodych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy; Postępowanie przed-, śród- i pooperacyjne  u pacjentek skierowanych do zabiegów ginekologicznych; Rola badań prenatalnych i ultrasonografii we współczesnym położnictwie; Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu; Wpływ położnej na kształtowanie nowej więzi małżonków po porodzie rodzinnym; FAS-płodowy zespół alkoholowy - zagrożenia wynikające z działania alkoholu na płód; Zespół dziecka maltretowanego; Zdrowotne konsekwencje picia alkoholu; Problem występowania leku i depresji wśród leczonych chorych - wpływ różnych sytuacji klinicznych. Rola i znaczenie pielęgniarki w procesie diagnostyki i leczenia; Stopa cukrzycowa; Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z cukrzycą typu 2; Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego i stałą kolostomią; Pielęgniarskie aspekty opieki, terapii i diagnostyki w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych; Postawy studentów pielęgniarstwa wobec ludzi w wieku podeszłym - analiza badań własnych.

↑ Do góry


Pielęgnacyjne T2.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi: wybrane zagadnienia. T. 2 / pod red. Andrzeja Steciwko,Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2009. - 152 s. : il., w tym kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-89629-98-2

Spis treści:
Zachowania seksualne młodzieży studiującej w Opolu; Bóle pleców w okresie ciąży i połogu - doniesienia naukowe; Alkohol, nikotyna i narkotyki w ciąży - analiza skutków; Rola rodziców w przygotowaniu do porodu; Rola położnej w zapobieganiu urazom okołoporodowym, Aktualne poglądy na rolę hydrolaparoskopii przezpochwowej w diagnostyce niepłodności żeńskiej; Uzależnienie od alkoholu - kryteria rozpoznania, etiologia i diagnostyka; Terapia uzależnienia od alkoholu; Agresja wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; Wypalenie zawodowe i próba oceny wybranych problemów dotyczących pracowników medycznych w szpitalach Opola; Agresja w pracy pielęgniarki - analiza badań własnych; Stres psychologiczny oraz urazy bojowe żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę poza granicami kraju; Centralne dostępy żylne; Otyłość dzieci i młodzieży - problem XXI wieku; Nadciśnienie tętnicze  - profilaktyka, terapia, powikłania, ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii nadciśnieniowej na podstawie badań własnych; Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym w zależności od okresu dializoterapii; Przewlekła niewydolność żylna jako problem społeczny - profilaktyka i leczenie zachowawcze.

↑ Do góry


Piel aspekty T.,3.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T. 3 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej.-  Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2010.- 148 s. : il, w tym kolor. : 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego.- ISBN  978-83-62182-07-7

Spis treści:
Wpływ spożycia alkoholu przez ciężarne na rozwój płodu i zdrowie noworodka; Choroby przyzębia a ciąża; Antykoncepcja wśród studentów; Noworodek donoszony – postępowanie po porodzie; Retinopatia wcześniaków – trudny problem kliniczny – standardy postępowania; Nietrzymanie moczu; Żywienie pozajelitowe u dzieci; Problemy pielęgnacyjne i psychologiczne przewlekle chorych neurologicznie;  Opieka pielęgniarska nad chorym ze wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem; Wpływ leczenia erytropoetyną na jakość życia osób hemodializowanych; Powikłania późne cukrzycy typu 2. Rola pielęgniarki w ich zapobieganiu i leczeniu; Praca zespołu ratownictwa medycznego w niesieniu pomocy osobom dorosłym, które doznały urazu w wypadku drogowym; Aspekty pomocy medycznej udzielanej ofiarom przemocy; Opieka duchowa nad pacjentem umierającym i jego rodziną.

↑ Do góry


Piel_aspekty_T4_na_www.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T. 4 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal i Danuty żurawickiej. - Wrocław: Wydaw. continuo, cop. 2011. - 196 s. : il, w tym kolor. : 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-62182-19-0

Spis treści:
Wybór metody rozwiązania ciąży w opinii respondentów; Narkotyki i środki odurzające – wpływ na płód i noworodka; Zespół podkradania w ciąży bliźniaczej; Metody łagodzenia bólu porodowego; Poród aktywny; Zaburzenia drugiego okresu porodu; Pielęgnowanie noworodka wymagającego wsparcia oddechowego; System rooming-in – dobrodziejstwo, czy zło konieczne?; FAS – problem zdrowotny, z którego się nie wyrasta; Rola pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej na przykładzie działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Ngohe w Senegalu; Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Rola pielęgniarki w profilaktyce; Odleżyny – rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu; Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem zmiażdżenia przebywającym w oddziale intensywnej terapii; Postępowanie z poszkodowanym podczas nagłego zatrzymania krążenia w warunkach przedszpitalnych; Leczenie chirurgiczne, jako jedna z metod walki z otyłością patologiczną; Metody diagnostyki zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku podeszłym. Zaburzenia depresyjne i otępienne.


Pielęganacyjne aspekty.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T. 5 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal i Danuty Żurawickiej.- Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2012.- 168 s. : il, w tym kolor. : 24 cm cm.- Bibliogr. przy rozdz.  - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego.- ISBN 978-83-62182-27-5

Spis treści:
Wiedza kobiet na temat suplementacji kwasu foliowego; Wpływ wiedzy o zakażeniach wywołanych przez HPV na zachowania zdrowotne i seksualne kobiet;Położna w opiece okołoporodowej w aspekcie standardu opieki okołoporodowej; Wpływ alkoholu na rozwój dzieci; Aktualne metody leczenia Zespołu Zaburzeń Oddychania u dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo niską masą urodzeniową, poniżej 1500 g; Wpływ oraz zapobieganie zakażeniom okołoporodowym paciorkowcami z grupy B na zachorowalność noworodków; Wybrane zagadnienia z patologii porodu: dystocja barkowa i makrosomia płodu; Aborcja w opinii studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu; Postawy studentów Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec eutanazji; Wpływ przemocy w rodzinie na agresję dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka w rodzinie; Wpływ zawału serca na styl życia i samopoczucie chorych; Metody terapii ran przewlekłych u chorych objętych opieką pielęgniarską w ramach praktyki indywidualnej; Pacjent umierający w aspekcie holistycznej opieki pielęgniarskiej; Zarządzanie jakością na bloku operacyjnym – rola pielęgniarki; Wiedza pacjentów na temat obturacyjnego bezdechu sennego – analiza badań własnych; Bezpieczny transport poszkodowanego w karetce – pozycje transportowe; Wpływ zapinania pasów samochodowych na bezpieczeństwo podróżujących – analiza badań własnych; Wiedza studentów pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

↑ Do góry

Licznik wizyt na stronie: 24415
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 22-07-2011 15:31
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 16-06-2020 14:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera