Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Inne publikacje

Pozycje wydawnicze: 

 

"Pielęgniarstwo - bez barier w Unii Europejskiej" / Wydział Zdrowia Publicznego Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła zawodowa w opolu oraz Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego "English in Nussing". - Opole : Wydział Zdrowia Publicznego, 2004. - 64 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7055-246-3

  Do góry

 


XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z Udziałem Lekarzy Wrocław- Szklarska Poręba 26 - 28 kwietnia 2007 : program szczegółowy: streszczenia prac / Katedra i Zakład Medycyny RodzinnejAkademii Medycznej we Wrocławiu, Stowarzyszenie Przyjaciól Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Rodzinnej przy Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2007. - 104 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89629-74-6 

  Do góry

 

XVII Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem Lekarzy Wrocław - Kudowa Zdrój 16 - 18 kwietnia 2009 : program szczegółowy: streszczenia prac / Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AkademiiMedycznej we Wrocławiu, Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych, Studenckie koło naukowe przyKatedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, Studenckie koło Naukowe Medycyny Rodzinnejprzy Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu; red. nauk. Agnieszka Mastalerz- Migas. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2009. - 90 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89629-96-8

  Do góry

 

I Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu : program szczegółowy: streszczenia prac. Opole, 15 maja 2009 / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Studenckie Towarzystwo Naukowe; red. nauk. Agnieszka Mastalerz - Migas, Andrzej Steciwko. - Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, cop. 2009. - 66 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-924015-3-7

  Do góry

 

II Uczelniana Konferencja Kół Naukowych PMWSZ w Opolu: program szczegółowy: streszczenia prac. Opole 18 marca 2010 / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Studenckie Towarzystwo Naukowe; red. nauk. Agnieszka Mastalerz - Migas, Andrzej Steciwko. - Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, cop. 2010. - 42 s ; 23 cm. - ISBN 978-83-924015-5-1

  Do góry

 

Transplantologia na www.jpeg Społeczno-etyczne aspekty transplantologii / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; [red. Zbigniew Kuzyszyn].- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław:  Wydaw. Continuo, cop. 2011.- 100 s; 24 cm - ISBN 978-83-62182-21-3

  Do góry

 

T. 1.jpeg Żyć godnie do końca. Wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej. Tom I / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko, Lucyna Sochocka.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.- Opole: Wydawnictwao WCM, cop. 2010.- 186 s; 24 cm- ISBN 978-83-924678-7-8

  Do góry

 

T. 2.jpeg Żyć godnie do końca. Etyczne psychologiczne i duchowe aspekty kresu życia. Tom II / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko, Lucyna Sochocka.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.- Opole: Wydawnictwo WCM, cop. 2010.- 161 s; 24 cm - ISBN 978-83-924678-8-5

  Do góry

 

T. 3.jpeg Live with dignity to the end. Clinical and social aspects of palliative and hospice care. Tom III Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego; red. Dominik Krzyżanowski, Piotr Krakowiak, Józef Binnebesel, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko.- Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Zdrowia Publicznego, Fundacja Lubię Pomagać w Gdańsku. - Opole: Wydawnictwo WCM, cop. 2011.- 203 s; 24 cm - ISBN 978-83-62640-24-9

  Do góry

 

Żony królów...clip_image001.jpeg Żony królów i władców Polski. Historia i medycyna / Janusz Kubicki.- Opole: Wydawnictwo MS, cop. 2012.- il, 112 s; 19 cm - ISBN978-83-61915-23-2.
W sprawie zakupu książki prosimy o kontakt z Panem prof. Januszem Kubickim pod nr tel: (77) 4536001, 608 628 666

  Do góry

 

Ból i cierpienie.jpeg Ból i cierpienie  : ujęcie interdyscyplinarne. T. 4, Żyć godnie i do końca / red. nauk. Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal. - Wrocław : Presscom, 2013. - 524 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści równol. ang., pol. - ISBN 978-83-62723-64-5

Spis treści:

I Medyczne aspekty bólu i cierpienia; Bóle przemijające; Znaczenie badań opartych na dowodach naukowych w leczeniu objawowym w opiece paliatywnej z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskeij ICNP; Udział pielęgniarki opieki paliatywnej w prowadzeniu sedacji chorych z szybko postępującą chorobą nowotworową; Physical, Mental and Spiritual Suffering; Pain In the Life of an Elderly Person; Stan fizyczny i psychiczny pacjentów objętych pielęgniarska opieką długoterminową w środowisku domowym; Ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród fizjoterapeutów; Ocena dolegliwości bólowych wśród pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów; Rola fizjoterapii w zmniejszeniu dolegliwości bólowych pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa; Monitorowanie ostrego bólu po operacyjnego w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej na przykładzie pacjentek po operacjach ginekologicznych; Rozwój kadr medycznych w świetle rosnącego zapotrzebowania na opiekę długoterminową w systemie ochrony zdrowia w Polsce; II Psychospołeczne aspekty bólu i cierpienia; Psychological, Social and Spiritual Meaning In Palliative Care; Nadzieja onkologicznie chorych; Wolontariat i wsparcie opieki nieformalnej sposobami na redukcję cierpienia totalnego osób u kresu życia i ich bliskich; ból społeczny; Związek pomiędzy bólem przewlekłym występującym u pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów a jakością życia; Wybrane socjodemograficzne uwarunkowania radzenia sobie z bólem u osób z chorobą dyskową odcinka krzyżowo-lędźwiowego; Ból i cierpienie jako element kampanii społecznych; Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworowa płuc; III Ból i cierpienie w perinatologicznej i pediatrycznej opiece paliatywnej i tanatopedagogice; Pain Assessement In Children; Minimalizowanie bólu związanego z zabiegami medycznymi u dzieci; Ból u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej; Hospicyjna Opieka Perinatalna; Wsparcie psychologiczne dla rodzin w HOP; Ból i cierpienie w kontekście wychowania, czyli elementy tanatopedagogiki; Pedagogiczne przeciwdziałanie smutkowi terminalnie chorego dziecka; IV Filozoficzny i teologiczny wymiar cierpienia i bólu; Cierpienie w teologii i duchowości judeochrześcijańskiej; Od Res Sacra Miser do „Ojcze, w Twoje ręce” – świadectwo chrześcijańskie w służbie osobowej świętości terminalnie chorych; O definicjach bólu i kilku innych problemach filozoficznych; Ból i cierpienie z perspektywy fenomenologicznej; Sytuacja graniczna w życiu pacjenta – czy można złagodzić cierpienia duchowe ?Teologia paschalna

  Do góry


Aspekty_starzenia_się_organizmu_okładka.png Aspekty starzenia się organizmu Cz. I / Państwowa  Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; red. Olga Zhuk, Iwona Dzieńdziora. - Opole: Wydawnictwo Studio Impreso Przmysław Biliczak, 2014. - 191 s; 24 cm - ISBN 978-83-935324-6-9, 978-83-927665-5-1

Spis treści:

Psychospołeczne aspekty starzenia się organizmu; Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy; Wybrane problemy psychospołeczne, ekonomiczno-socjalne i zdrowotne seniorów i ich obraz w poezji; Biologiczne i medyczne aspekty procesów starzenia się organizmu; Starzejący się mózg; Molekularne przyczyny procesów starzenia; Telomery w służbie młodości komórek i organizmów; Starzenie się mózgu a choroba Alzheimera; Zmiany endokrynologiczne w przebiegu procesu starzenia; Ocena częstotliwości spożywania wybranych produktów pokarmowych u osób w podeszłym wieku; Aspekty starzenia się organizmu w ujęciu dermatologicznym i kosmetologicznym; Wybrane aspekty dermatologiczne starzenia się skóry; Świąd u osób w podeszłym wieku; Owrzodzenia podudzi – częstym problemem zdrowotnym osób starszych; Substancje naturalne o właściwościach rozjaśniających skórę i ich znaczenie kosmetologiczne; Zastosowanie technologii HIFU w zabiegach opóźniających proces starzenia; Substancje przeciwstarzeniowe w kosmetykach – znaczenie w przeciwdziałaniu starzenia skóry; Ocena skuteczności korekcji defektów kosmetycznych brzucha za pomocą typowej plastyki powłok

 

okładka.jpeg Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? [Dokument elektroniczny] / red. Donata Kurpas, Bożena Ratajczak-Olszewska, Arkadiusz Liber, Bożena Mroczek, Andrzej Szpakow, Tomasz Halski. - Dane tekstowe (1 plik pdf: 2,14 MB). -  Opole: PMWSZ w Opolu; Opole, 2014. - 114s.- Tryb dostępu: URL: http://www.biblioteka.pmwsz.opole.pl/24/4545/inne-publikacje.html. - ISBN 978-83-935324-7-6

 

Spis treści:

Czy międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zwiększają szanse na publikacje; Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją; Najczęstsze błędy w publikacjach polsko i anglojęzycznych; O kryteriach poprawności językowej w naukowych tekstach medycznych; Analizy statystyczne w pracach naukowych - czego unikać na co zwracać uwagę; Jak pisać pracę naukową, aby nie naruszyć praw autorskich; Jak nas liczą w bibliotece i nie tylko - wstęp do bibliometrii; Punktacja czasopism naukowych; Zasady indeksacji kwartalnika naukowego Puls Uczelni w bazach; Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz Polska Bibliografa Naukowa; Jak sprawnie zarządzać dostępem do elektronicznych źródeł  informacji; Publikowanie w XX wieku. Co się zmieniło: historia i przyszłość  komunikacji naukowej. Wyzwania i perspektywy

wersja do pobrania PDFMONOGRAFIA - Jak pisac - wersja finalna.pdf

 

okładka.jpeg Płodowy zespół alkoholowy w ujęciu interdyscyplinarnym / Edyta Kędra, Maria Borczykowska-Rzepka / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole. – 2015; s. 94. ISBN: 978-83-941154-0-1; 978-83-7511-227-6

Spis treści:

Alkohol i jego konsekwencje psychospołeczne;  Konsekwencje zdrowotne nadużywania alkoholu; Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako przyczyna problemów zdrowotnych dizecka; Diagnostyka uzależnienia od alkoholu i poalkoholowych uszkodzeń u dzieci; Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z FAS; Zespoł interdyscyplinarny w opiece nad dzieckiem z FAS; Działania profilaktyczne w sytuacji zagrożenia spectrum poalkoholowych zaburzeń płodu; Znajomość problematyki FASD w Polsce

 

Brain-Tuning--okładka-DRUK.jpeg  Tuning mózgu: szybszy, mądrzejszy, bardziej skoncentrowany / Siegfried Lehrl, Peter Sturm; red. 1. pol. wyd. Grzegorz Żurek, Tomasz Halski, Alina Żurek; [tł. z jęz. niem. Karina Gajek, Krzysztof Szymczyk, Grzegorz Żurek]. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Studio Impreso Przemysław Biliczak, cop. 2015. - 255 s.: il. ; 22 cm. - Rozwiązania testów. Bibliogr. s. 250-255. - ISBN 978-83-935324-8-3 (PMWSZ). - 978-83-937403-9-0

Spis treści:

Przedmowy; Wprowadzenie - antropomotoryczna i neurofizjologiczna perspektywa aktywności fizycznej i jej znaczenie dla inteligencji i sprawności uczenia się; Tuning mózgu - sposób na prostsze i bardziej pomyślne życie; Jak unikać błędów na drodze do bycia sprawnym umysłowo; Umysłowy Fitness to nie czary; Przetestuj sprawność swojego umysłu; Wiedzieć: Jak? Czy otwartość na nowe informacje jest istotna?; Wiedzieć: Co? Pięć istotnych twierdzeń?; Schody SOMECO - trzy kroki do mistrzowskiej sprawności mózgu; Twój osobisty program Umysłowy Fitness; Czytelniku! Teraz jesteś szybszy i bardziej skoncentrowany

 

 
Książka jest już do nabycia w księgarni internetowej Sportowo-Medyczna.pl

oraz Wydawnictwie Medyk

Serdecznie zachęcamy do zakupu!!!

 

 

  Do góry

 

Licznik wizyt na stronie: 12587
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 22-07-2011 15:31
Modyfikował: Pracownik Netkoncept.com   |  Data modyfikacji: 29-03-2017 11:10

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera