Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Family Medicine & Primary Care Review

logo-Family.png
 

Kwartalnik Family Medicine & Primary Care Review (ISSN 1734-3402, eISSN 2449-8580) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświadczalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmowałaby Europę Środkową i Wschodnią. Obecnie zawartość kwartalnika indeksowana jest przez: Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Thomson Reuters), EBSCO, Środkowoeuropejski Dziennik Nauk Społecznych i Humanistycznych, DOAJ, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2015: 106.31), Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) - 12 pkt, Polska Bibliografia Lekarska, Polska Bibliografia Naukowa, Scopus, Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat.

The quarterly journal Family Medicine & Primary Care Review (ISSN 1734-3402, eISSN 2449-8580) is a peer-reviewed scientific journal, open to researchers in family medicine, primary care and related fields, academic teachers, general practitioners/family doctors, and other primary health care professionals, as well as physicians-in-training, residents and medical students. The journal is also addressed to those who carry out experimental and epidemiological research in other disciplines. Our mission is to lay the foundations for cooperation and an exchange of ideas, information and experience in family medicine/primary care that could involve all of Central and Eastern Europe. This region lacks a journal dedicated to communities of scholars and professionals in these branches of medicine. Currently, the journal is indexed in the following: Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Thomson Reuters), EBSCO, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2015: 106.31), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE) - 12 pts, Polish Medical Bibliography, Polish Scholarly Bibliography, Scopus, Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat.


Najnowsze wydanie/Latest issue (1/2020 vol. 22) - Kliknij Tutaj (Click Here)

Strona na Facebooku/Page on Facebook - facebook.com/FamilyMedicinePrimaryCareReview


Wszystkie czasopisma można znaleźć/All magazine scan be found:

www.termedia.pl/Journal/Family_Medicine_amp_Primary_Care_Review-95/Archive

Licznik wizyt na stronie: 3004
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 31-03-2017 12:13
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 15-05-2020 16:42

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera