Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Puls Uczelni/

Puls-Uczelni-2015.jpeg

Czasopismo ukazuje się w wersji pierwotnej drukowanej

Kwartalnik PULS UCZELNI (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim z ośrodków zagranicznych.

Wszystkie zgłoszone manuskrypty są analizowane przez internetowy system antyplagiatowy www.plagiat.pl
Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje ostateczną decyzję o druku zgłoszonej pracy kierując się kryteriami opracowanymi przez COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts

PULS UCZELNI jest indeksowany w: 


Puls Uczelni Wersje do Pobrania


The quarterly HIGHER SCHOOL’S PULSE (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) is a peer-reviewed scientific journal, open to researchers, students, graduates and staff of higher medical schools. Our mission is to lay foundations for cooperation and an exchange of ideas, information and experience in nursing, midwifery, physiotherapy, cosmetology and public health. The Editorial Board accepts manuscripts written in Polish and/or English. They may be considered for publication in the following sections of the quarterly: Original papers, Reviews, Case reports, Reports, Announcements. The priority will be given to original papers and articles written in English from foreign centers.

All submitted manuscript are analyzed by a web-based anti-plagiarism system www.plagiat.pl
The Editorial Board’s final evaluation of each article is based on criteria developed by the COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts

HIGHER SCHOOL'S PULSE has been indexed in:


Higher School's Pulse Download Version

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera