Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Medical Science Pulse

Medical_Science_Pulse.png
 

Kwartalnik MEDICAL SCIENCE PULSE (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim z ośrodków zagranicznych.

Wszystkie zgłoszone manuskrypty są analizowane przez internetowy system antyplagiatowy www.plagiat.pl
Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje ostateczną decyzję o druku zgłoszonej pracy kierując się kryteriami opracowanymi przez COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts

MEDICAL SCIENCE PULSE jest indeksowany w: 


Medical Science Pulse - Wersje do Pobrania


The quarterly MEDICAL SCIENCE PULSE (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) is a peer-reviewed scientific journal, open to researchers, students, graduates and staff of higher medical schools. Our mission is to lay foundations for cooperation and an exchange of ideas, information and experience in nursing, midwifery, physiotherapy, cosmetology and public health. The Editorial Board accepts manuscripts written in Polish and/or English. They may be considered for publication in the following sections of the quarterly: Original papers, Reviews, Case reports, Reports, Announcements. The priority will be given to original papers and articles written in English from foreign centers.

All submitted manuscript are analyzed by a web-based anti-plagiarism system www.plagiat.pl
The Editorial Board’s final evaluation of each article is based on criteria developed by the COPE:
www.publicationethics.org/resources/flowcharts

MEDICAL SCIENCE PULSE has been indexed in:


Medical Science Pulse - Download Version

Licznik wizyt na stronie: 5266
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 31-03-2017 11:54
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 06-06-2017 15:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera