Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Podręczniki

Pozycje wydawnicze: 

 

pielęgniarstwo chirurg - okładka.jpeg

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego / Anna Klimczyk, Teresa Niechwiadowicz - Czapka; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2008. - 195 s. ; il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89629-91-3

Spis treści:
Przyjęcie pacjenta do szpitala i oddziału chirurgicznego; Zakażenia szpitalne i chirurgiczne -zapobieganie; Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego; Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym; Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym; Żywienie w chorobach chirurgicznych - rola pielęgniarki; Opieka pielęgniarska nad pacjentem po operacji tarczycy; Pielęgnowanie chorych po zabiegach operacyjnych na drogach żółciowych; Pielęgnowanie chorych z zapaleniem trzustki; Pielęgnowanie chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego; Opieka nad chorym ze złamaniem kości i kręgosłupa; Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą oparzeniową; Pielęgnowanie chorych po operacjach na naczyniach obwodowych; Pielęgnowanie pacjentów po operacjach w obrębie układu moczowo-płciowego; Pielęgnowanie pacjentów z drenażem jamy opłucnej; Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem leczonym w ramach chirurgii jednego dnia; Opieka okołooperacyjna nad chorym ze stomią jelitową; Transplantacje narządów.

↑ Do góry


Psych dla stud.jpeg

Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa / Donata Kurpas, Halina Miturska i Marta Kaczmarek ( red.) ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo,  2009. - 233  [1]  s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-02-2

Spis treści:
Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby psychicznej; Założenia i kierunki rozwoju współczesnej psychiatrii; Klasyfikacja zaburzeń psychicznych;  Podstawy psychopatologii i syndromologii ogólnej;  Psychopatologia szczegółowa; Proces pielęgnowania psychicznie chorego;  Zasady badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi; Pielęgnowanie chorego w wybranych zaburzeniach psychicznych; Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych; Udział pielęgniarki w terapii kompleksowej w psychiatrii; zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej.

↑ Do góry


Pielęgniarstwo geriatryczne.jpeg

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz, Anna Klimczyk: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu . - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2010. - 137 s. ; 24cm. Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-09-1

Spis treści:
Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku; Wielkie Problemy Geriatryczne (WPG); Specyfika komunikacji pielęgniarki z osobami w podeszłym wieku; Zasady odżywiania osób w wieku podeszłym; Rola pielęgniarki w farmakoterapii chorób wieku podeszłego; Wybrane problemy dermatologiczne u osób w starszym wieku; Wybrane problemy ginekologiczne u starszych kobiet; Najczęstsze problemy stomatologiczne występujące u ludzi starszych; Pielęgnowanie chorych geriatrycznych w okresie okołooperacyjnym; Pielęgnowanie pacjentów z różnymi rodzajami przetok; Pielęgnacja pacjenta geriatrycznego po amputacji kończyny; Pielęgnowanie pacjentów w wieku podeszłym z przerostem gruczołu krokowego; Zastosowanie teorii pielęgnowanie Dorothy Orem w praktyce geriatrycznej; Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu stanów nagłych w geriatrii; Działania spowalniające proces starzenia; Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce.

↑ Do góry


Rehabilitacja w piel.jpeg

Rehabilitacja w pielęgniarstwie / Donata Kurpas, Krzysztof Kassolik (red.) ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009. - 168 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-12-1

Spis treści:
Zagadnienia wprowadzające; Hipokinezja - konsekwencje unieruchomienia; Dobór wysiłku fizycznego do pacjenta; Masaż; Fizykoterapia; Rehabilitacja w zaburzeniach układu ruchu; Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca i w kardiologii; Rehabilitacja w schorzeniach układu oddechowego; Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym; Pielęgnacja i rehabilitacja chorych z obrzękiem chłonnym po amputacji piersi; Nietrzymanie moczu.

↑ Do góry


Kompresjoterapia_na_www.jpeg

Kompresjoterapia: przewodnik praktyczny dla fizjoterapeutów i pielęgniarek / Marek Kucharzewski, Jakub Taradaj i Tomasz Halski (red.) ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. -  Wrocław :  Wydaw. Continuo, 2012. - 92 s ; 24 cm. - ISBN 978-83-62182-29-9

Spis treści:
Obrzęk pochodzenia żylnego; Obrzęk pochodzenia limfatycznego; Zasady kompresjoterapii; Bandaże i wyroby uciskowe stosowane w kompresjoterapii;  Kompresjoterapia kliniczna;  Zasady doboru wyrobów uciskowych.

↑ Do góry


promocja zdrowia psychicznego.jpeg

Promocja zdrowia psychicznego. Materiały warsztatowe do zajęć fakultatywnych w wyższych szkołach medycznych / Donata Kurpas, Marta Kaczmarek-Dylewska ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2012. - 124 s ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-32-9

Spis treści:
Emocje; Podstawy komunikacji interpersonalnej; Asertywny styl komunikacji; Podstawy negocjacji; Zarządzanie stresem; Zarządzanie czasem i zasobami.

↑ Do góry


Procesy zarządzania.jpeg

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia / Marek Bugdol, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2012 - 156 s ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-33-6

Spis treści:
Procesy zatrudniania personelu medycznego; Adaptacja do pracy; Motywacja pracowników służby zdrowia; Ocena pracowników w służbie zdrowia; Rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych; System wynagradzania pracowników służby zdrowia; Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia w służbie zdrowia.

↑ Do góry


Wybrane zagadnienia - okładka.jpeg

Wybrane zagadnienia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego Tom 1. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa / Pod red. Lucyny Sochockiej i Aleksandra Wojtyłko ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Opole : Wydawnictwo  Studio Impreso Przmysław Biliczak, 2012 - 152 s ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935324-0-7, 978-83-927665-7-5

Spis treści:
Rozwój dziecka od okresu noworodkowego do 3. roku życia; Zasady żywienia zdrowego dziecka; Wybrane problemy zdrowotne uwarunkowane nieprawidłowym żywieniem dziecka-aspekt kliniczny i pielęgniarski; Wybrane wady dysraficzne. Aspekt kliniczny i pielęgniarski; Wybrane zaburzenia endokrynologiczne u dzieci i młodzieży-aspekt kliniczny i pielęgniarski; Wybrane problemy nefrologiczne u dzieci i młodzieży; Cukrzyca typu 1. Aspekt kliniczny i pielęgniarski.

↑ Do góry


Aparatura kosmtyczna.jpeg

Aparatura kosmetyczna i metodyka zabiegów / pod red. Izabelii Wróblewskiej, Joanny Maj, Karoliny Chilickiej-Jasionowskiej. - Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa; Studio IMPRESO Przemysław Biliczak, cop. 2013. - 95, [1] s. : il. ;28 cm. - ISBN 978-83-935324-3-8; 978-83-937403-3-8

Spis treści:
Prąd zmienny wielkiej częstotliwości - prądy d'Arsonvala; Prąd stały; Prąd małej częstotliwości - Ionto Skin Regulator; Ultradźwięki; Mezoterapia bezigłowa; Mikrodermabrazja; Intensive Pulsing Light (IPL) i Laser.

↑ Do góry

Licznik wizyt na stronie: 22278
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 22-07-2011 15:30
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 16-10-2019 13:40

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera