Praca magisterska i egzamin dyplomowy Pins II

Terminarz egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018/2019

I termin:


II termin:


Termin składania prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

I termin:

 • do 24 maja 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego w czerwcu 2019 r.


II termin:

 • do 31 lipca 2019 r. - dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2019 r.

Regulaminy:

1.PDF2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf
2. PDFUchwała 202- zmiany w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na st. II stopnia.pdf
3. PDFuchwała 99. RI PI_ regulamin egzaminu dyplomowego_PI_2 stopień 18.11.2014.pdf


Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej
DOCX20160421_Załącznik nr 4 str.tytuł.pracy dypl. studia niestacjonarne_.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii (1).doc

3. DOCX20160421_Załącznik nr 5 wzór streszczenia pracy II_st.docx

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej 
 DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej_oryginalnej1.doc


Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)

1. Raport z badania antyplaiatowego otrzymany od promotora
2.DOC202-2019 Załącznik nr 6 oświadcz. dot. praw autorskich i danych osobowych- II stopień.doc
3.DOCXzalacznik_nr_7_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.docx
4.DOC20160421_zalacznik_nr_9_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
5.DOC20160421_zalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
6.DOCXzalacznik_nr_11_opinia_komisji_bioetycznej.docx


w Dziale Kształcenia należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • Praca magisterska:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • dowód wpłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim
 • dowód wpłaty w wysokości 40 zł za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • nr konta bankowego ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Uwaga studenci!

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 3199
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 29-03-2017 09:39
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 02-08-2019 08:00

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera