Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Praca magisterska i egzamin dyplomowy Pis II

Terminarz egzaminu dyplomowego:


Termin składania prac dyplomowych dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2018 r.
zostaje ustalony na dzień 25 sierpnia 2018 r.Regulaminy:
1. PDF2016-04-21 Uchwała 613 - 2016 w spr. zatwierdzenia zmian w Regulaminie pisania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.pdf
2. PDFRegulamin_WNM_PI_PO_Regulamin_Egzaminu_Dyplomowego_II_stopień-2018.pdf


Materiały pomocnicze do pracy:
1. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej
DOCX20160421_Załącznik nr 3 str. tytuł. pracy dypl.studia stacjonarne.docx

2. DOCZał.nr 1 wskazówki do przygot. bibliografii (1).doc

3. DOCX20160421_Załącznik nr 5 wzór streszczenia pracy II_st.docx

4. Wzór podania do placówki o wyrażenie zgody na udostępnienie danych do pracy dyplomowej 
   DOCzgoda_na_udostepnianie_materialow_do_pracy_dyplomowej_oryginalnej1.doc

 

Do pracy należy dołączyć następujące druki: ( wpiąć na koniec pracy do wszystkich egzemplarzy)

1. PDF20160421_zalacznik_2_raport_z_badania_pracy_wzor.pdf
2. DOCX20160421_zalacznik_nr_6_oswiadcz_dot_praw_autorskich_i_danych_osobowych_ii_st.docx
3. DOCXzalacznik_nr_7_zgoda_na_umieszcz_pracy_w_bibliotece_i_cin.docx
4. DOC20160421_zalacznik_nr_9_zgodnosc_wersji_studenta_jkk.doc
5. DOC20160421_zalacznik_nr_10_zgodnosc_wersji_promotor_-_jkk.doc
6. DOCXzalacznik_nr_11_opinia_komisji_bioetycznej.docx

Termin składania prac od 07.05.2018 r. do 25.05.20178 r.

w Dziale Kształcenia należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • Praca magisterska:
  - 2 egzemplarze w wersji papierowej (wszystkie wydrukowane dwustronnie w przeźroczystej oprawie termobindowanej) oraz
  - 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF na płycie CD
  Treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej muszą być zgodne.
   
 • Zdjęcia o wymiarach 45x 65mm:
  4 szt jeżeli wybieracie Państwo tylko dyplom w języku polskim wraz z odpisami,
  - 5 szt 
  jeżeli dyplom wraz z odpisami ma być także w języku angielskim
   
 • Dowód wpłaty na konto Uczelni – 60 zł za dyplom w języku polskim i dodatkowo 40 zł za dyplom w języku angielskim.
 • Konto Uczelni    ING Bank Śląski 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947
  _______________________________________________________________________________________________________

Uwaga studenci !

W suplemencie do dyplomu jest możliwość wpisania aktywności studenckiej. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem przygotowania dokumentów.

Informacje o pracy studenta, w formie elektronicznej wypełniane są przez studentów do 20.05. i oddawane staroście roku. Starosta roku do 30.05 powinien przedłożyć tę bazę do działu kształcenia i spraw studenckich, wraz z pisemnym potwierdzeniem aktywności studenckiej, uzyskanym od Dziekana Wydziału.

Wzór wypełniania dokumentacji - aktywność studencka do suplementu
DOCXuchwala_senatu_dot_dodatkowych_osiagniec_jkk.docx

Licznik wizyt na stronie: 3855
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 29-03-2017 09:03
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 13-12-2018 13:59

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera