Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Cykl wydawniczy: Dziecko i jego środowisko

Pozycje wydawnicze:  

 

Dziecko 1 (2).jpeg Dziecko i jego  środowisko: prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko, Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2005. - 88 s. : [ 4 ] s. tab. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-89629-35-6Spis treści:

Zespół dziecka maltretowanego; Problem dziecka maltretowanego w Polsce; Ochrona prawna dziecka i rodziny (prawo polskie i standardy prawa miedzynarodowego); Normatywne podstawy ochrony zdrowia dzieci; Rodzina - środowiskiem pełnego rozwoju dziecka; Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie; Rozmowa z wcześniakiem; Granice ratowania życia skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Poglądy lekarzy i pielęgniarek; Uczeń w polskiej szkole XXI wieku; Prawo do życia dzieci niepełnosprawnych i co dalej?; Rysunek w medycynie - rola w diagnostyce i terapii; Dziecko w stanie terminalnym w rodzinie; Odmnienność i nietolerancja - romskie dziecko w społeczeństwie większości

­­­­  Do góry


Dziecko 2.jpeg Dziecko i jego środowisko: uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2006. - 132 s. : ryc., rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja dofinansowana ze środków Województwa Opolskiego. - ISBN 83-89629-55-0

Spis treści:

Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych  - nowy problem, nowe wyzwania; Duchowe aspekty uzależnienia; Gdzie szukać pomocy?; Narkotyki - droga do uzależnienia; Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej - badania własne; Skala problemu narkomanii w województwie dolnośląskim i opolskim; Narkotyki  -zakażenia HIV/AIDS a dziecko; Praktyczne aspekty oddziaływań terapeutycznych wobez młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w warunkach leczenia ambulatoryjnego; Rola Policji w profilaktyce zagrożeń uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży; Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci; Uzależnienie od alkoholu a zaburzenia osobowości u młozieży; Nikotyna a dziecko - czy to tylko bierne palenie tytoniu?

  Do góryDziecko 3.jpeg Dziecko i jego środowisko: promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii / pod red. Iwony Pirogowicz i Andrzeja Steciwko; [ aut. Iwona Pirogowicz et al. ]; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd MarszałkowskiWojewództwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2007. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89629-76-0

Spis treści:

Badania prenatalne; Profilaktyka porodów przedwczesnych; Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji prwa dziecka; Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych; Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego  w zakresie czynnika Rh; Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych; Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystyczne; Neurodiagnostyka - podstawowym badaniem noworodków; Profilaktyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci; Profilaktyka chorób atopowych; Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego atymulacji - profilaktyka wad wymowy; Amputacje i ciężkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze; Profilaktyka chorób zębów i przyzębia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie; Grypa i jej powikłania zczególnie u dzieci - zarys profilaktyki grypy; Szczepienia ochronne - znaczenie profilaktyki zakażeń HPV; Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży; Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży

  Do góryd4.jpeg Dziecko i jego środowisko: noworodek przedwcześnie urodzony - trudności i satysfakcje / pod red. Iwony Pirogowicz i Andrzeja Steciwko; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2008. - 121 s. : ryc. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89629-85-2

Spis treści:

Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej terapii; Opieka nad wcześniakiem w pierwszych latach życia; Szczepeinia u dzieci przedwcześnie urodzonych i z małą masą ciała; Prowadzenie opieki nad ciężarną w aspekcie zmniejszenia ryzyka wsytąpienia porodu przedwczesnego i wcześniactwa; Rola położnika w zapobieganiu wcześniactwu i jego powikłaniom; Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jako przyczyna wcześniactwa i hipotrofii wewnątrzmacicznej; Cukrzyca u kobiet w ciąży - noworodek matki cukrzycowej; Retinopatia wcześniaków, jej przyczyny i leczenie - doświadczenia własne; Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych noworodków i niemowląt; Potrzeby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością a terapia psychoruchowa; Kinezyterapia w zaburzeniach układu oddechowego u noworodków urodzonych przedwcześnie - przegląd doniesień naukowych; Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie; Utrata dziecka nienarodzonego

  Do góry

 

D5.jpeg Dziecko i jego środowisko: wyzwania pediatrii w XXI wieku - choroby przewlekłe u dzieci / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas, Lucyny Sochockiej. - Wrocław : Wydaw.Continuo,cop.2009. - 89 s. ; 24 cm.-Bibliogr. przy rozdz.-ISBN 978-83-89629-97-5

 

Spis treści:

Następstwa wcześniactwa - przewlekła choroba płuc; Czy można zapobiegać przewlekłej chorobie nerek u dzieci?; Problem otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych w populacji rozwojowej' Akceptacja diety przez dzieci chore na cukrzycę typu 1. - badania własne' Stan wiedzy o cukrzycy wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych województwa opolskiego a jakość życia dzieci z cukrzycą - doniesienie wstępne' Wybrane problemy rodzin opiekujących się dzieckiem chorym przewlekle na przykładzie dziecka chorego na sferocytozę wrodzoną' Oczekiwania opiekunów dzieci chorych przewlekle' Dziecko wobec śmierci' Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (PDOP) - rola instytucji pozarządowych w realizacji tej opieki

  Do góryDziecko 6.jpeg Dziecko i jego środowisko: wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2010.- 99 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-06-0
 


Spis treści:

Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej w pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; Mocznenie nocne u dizeci w wieku szkolnym - przyczyny i następstwa; Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole - aspekt społeczny oraz psychologiczny; zaburzenia okresu dojrzewania; Wpływ żywienia typu fast food na powstawanie otyłości u dizeci; Konsekwencje anoreksji w sferze psychicznej, somatycznej i funkcjonowaniu społecznym; Nastoletnie ciężarne i matki - problem medyczny i społeczny; Doświadczenia okołoporodowe nastoletnich matek; Bezpieczna szkoła - fakt czy mit?

  Do góry

 

D_7_na_www.jpeg Dziecko i jego środowisko: Wyzwania pediatrii XXI wieku. Wady wrodzone u dzieci. Problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny  / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław: Wydaw. Conituo, cop. 2011.- 72 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62182-18-3

 

Spis treści:

Diagnostyka prenatalna – fakty i mity;  Znaczenie wczesnej detekcji zaburzeń słuchu dla rozwoju mowy u dzieci; Problem wad wrodzonych u dzieci w ujęciu transkulturowym; Wady wrodzone układu moczowego: wady miedniczek nerkowych i moczowodów; Rodzice wobec niepełnosprawności dziecka; Jak sobie poradzić mając dziecko przewlekle chore?; Badania prenatalne – wiedza i opinie studentek opolskich studentek.
 
 

Dziecko i jego środowisko.jpeg Dziecko i jego środowisko: Wyzwania pediatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży, czyli jak wzmacniać odporność / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2012.- 98 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.-

ISBN 978-83-62182-26-8

 

Spis treści:

Immunoprofilaktyka u dzieci z wadami uwarunkowanymi genetycznie; Immunoprofilaktyka w cukrzycy typu 1; Immunoprofilaktyka u podróżujących dzieci; Rola pre- i probiotyków w kształtowaniu układu immunologicznego u dzieci; Szczepienie dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masa ciała - aktualne zalecenia; Szczepienia przeciw grypie - z czego wynika non-compliance wytycznych?; Udział pielęgniarki w profilaktyce raka szyjki macicy; Edukacja zdrowotna a efektywność działań profilaktycznych wśród pracowników medycznych

  Do góry

 

Licznik wizyt na stronie: 16992
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 22-07-2011 15:25

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera