Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe 2016/2017 - Komunikowanie Interpersonalne z Językiem Migowym

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU

45-060 OPOLE, UL. KATOWICKA 68

w roku akademickim 2016/2017

ogłasza rekrutację na

STUDIA PODYPLOMOWE

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM 

WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ 

 
Warunki rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 5 września 2016 r. następujące dokumenty (w nieopisanej teczce tekturowej, wiązanej):

 1. Podanie o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu).
 2. Życiorys.
 3. 3 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość PJM na poziomie A1 – oryginał do wglądu 
  (Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się).
 6. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 7. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (na ustalonym formularzu).
 8. Jedna koperta z aktualnym adresem do korespondencji.

Plan rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017:

 1. Składanie dokumentów przez kandydatów - od 25.04.2016 r. do 05.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 020.
 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej - 06.09.2016 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - 07.09.2016 r.
 4. Wysyłanie kandydatom na studia decyzji dotyczącej wyniku rekrutacji - 07.09.2016 r.
 5. Termin składania odwołań do JM Rektora - 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  (Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia).
 6. Wpisy na listę studentów - do 12.09.2016 r.

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM: limit miejsc - 20
WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ: limit miejsc - 16

Uczelnia zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nieuruchamianiu studiów podyplomowych 
na każdym z wyżej wymienionych kierunków w przypadku braku wypełnienia limitu przyjęć. 

O powyższym fakcie kandydaci zostaną powiadomieni listownie.
O przyjęciu kandydatów na dane studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 • Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych prowadzonych w Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017
  KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM 

  I SEMESTR
  17. – 18.09.2016 r.
  01. – 02.10.2016 r.
  15. – 16.10.2016 r.
  05. – 06.11.2016 r.
  19. – 20.11.2016 r.
  03. – 04.12.2016 r.

  II SEMESTR
  28. – 29.01.2017 r.
  11. – 12.02.2017 r.
  11. – 12.03.2017 r.
  01. – 02.04.2017 r.
  13. – 14.05.2017 r.
  03. – 04.06.2017 r.
  10. – 11.06.2017 r. (11.06. 2017 r. - EGZAMIN)
   
 • Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych prowadzonych w Wydziale Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu w roku akademickim 2016/2017
  WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM/KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ

  SEMESTR I
  24. – 25.09.2016 r.
  08. – 09.10.2016 r.
  29. – 30.10.2016 r.
  19. – 20.11.2016 r.
  03. – 04.12.2016 r. 
  14. – 15.01.2017 r.

  SEMESTR II
  04. – 05.02.2017 r.
  04. – 05.03.2017 r.
  22. – 23.04.2017 r.
  13. – 14.05.2017 r.
  24. – 25.06.2017 r. (25.06.2017 r. - EGZAMIN)     

  Zajęcia praktyczne: 2 dni po 8 godzin dydaktycznych w terminie od 15.05.2017 do 19.06.2017 
  w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym  lub Polskim Związku Głuchych


Podanie na studia podypolomowe 2016/2017: DOCPodanie_na_studia.doc

Licznik wizyt na stronie: 314
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 28-03-2017 08:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera