Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Rekrutacja na kursy i specjalizacje

Rekrutacja na kursy podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

  • Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 8 - 24 osób w zależności od dziedziny kursu.
  • Minimalną liczbę uczestników określa Organizator kształcenia.
  • Organizator kształcenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu lub odwołania szkolenia.
  • W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczajacych limit ustalony przez Organizatora kształcenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  • Formularz zgłoszenia na dany rodzaj kursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
  • Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia kursu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika oraz zamieszczona na stronie internetowej w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
  • Bieżące informacje dotyczące rozpoczętych kursów, harmonogramy zajęć, terminy egzaminów dostępne są w zakładce dotyczacej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
  • Informacje dotyczace kursów dostępne w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych grup zawodowych na stronie internetowej Uczelni.


KOMUNIKAT - Pielęgniarki i Położne

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie/specjalizacji
FORMULARZ

Konto bankowe Uczelni - ING Bank Śląski SA 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Data publikacji: 27-03-2017 13:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera