Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Rekrutacja na kursy i specjalizacje

Rekrutacja na kursy podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 8 - 24 osób w zależności od dziedziny kursu.
 • Minimalną liczbę uczestników określa Organizator kształcenia.
 • Organizator kształcenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczających limit ustalony przez Organizatora kształcenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
 • Formularz zgłoszenia na dany rodzaj kursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kursypodyplomowe@wsm.opole.pl
 • Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia kursu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika oraz zamieszczona na stronie internetowej w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
 • Bieżące informacje dotyczące rozpoczętych kursów, harmonogramy zajęć, terminy egzaminów dostępne są w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
 • Informacje dotyczące kursów dostępne w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych grup zawodowych na stronie internetowej Uczelni.

Od dnia 1 Lipca 2017 roku składanie wniosków na kursy i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych możliwe będzie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK)

1. Założenie konta w SMK:

2. Potwierdzenie tożsamości:

 • Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości:
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP
  • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należy pielęgniarka/położna.

3. Weryfikacja uprawnień:

 • Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

KOMUNIKAT - Pielęgniarki i Położne

Formularz zgłoszenia na dany rodzaj kursu należy także przesłać pocztą elektroniczną na adres kursypodyplomowe@wsm.opole.pl

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie/specjalizacji
FORMULARZ

Konto bankowe Uczelni - ING Bank Śląski SA 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Licznik wizyt na stronie: 3853
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 27-03-2017 13:15
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 15-02-2018 10:14

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera