Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Rekrutacja na kursy i specjalizacje

Warunki organizacji kursów i szkoleń

  • Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 20 - 24 osób w zależności od dziedziny kursu.
  • Minimalną liczbę uczestników określa Organizator kształcenia.
  • Organizator kształcenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu lub odwołania szkolenia.
  • W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczających limit ustalony przez Organizatora kształcenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  • Formularz zgłoszenia na dany rodzaj kursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kursypodyplomowe@wsm.opole.pl
  • Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia kursu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika oraz zamieszczona na stronie internetowej w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
  • Bieżące informacje dotyczące rozpoczętych kursów, harmonogramy zajęć, terminy egzaminów dostępne są w zakładce dotyczącej danej dziedziny kursu dostępnej na stronie internetowej Uczelni.
  • Informacje dotyczące kursów dostępne w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych grup zawodowych na stronie internetowej Uczelni.

Rekrutacja na kursy

  • Pielęgniarki i położne - rekrutacja na kursy podyplomowe wyłącznie w Systemie Monitorowania Kształcenia
  • Opiekunowie medyczni, ratownicy medyczni, kosmetyczki, nauczyciele - zgłoszenie na kursy na formularzu

Dokumenty do pobrania

DOCXFormularz zgłoszenia.docx

Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kursypodyplomowe@wsm.opole.pl
 

Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
PDFRegulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w PMWSZ w Opolu..pdf

Regulamin kursów i szkoleń
PDFRegulamin organizacji kursów i szkoleń w PMWSZ w Opolu..pdf

 

 

Konto bankowe Uczelni - ING Bank Śląski SA 32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

Licznik wizyt na stronie: 10066
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 27-03-2017 13:15
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:59

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera