Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

OGŁOSZENIE
PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW PMWSZ w Opolu
DO 20 STYCZNIA 2017 r.

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA 1 -

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

  1. Tura I - w roku akademickim 2016/2017;
  2. Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze I pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej:

Lp. Kierunek Studiów Rok studiów Planowana liczba studentów biorących udział w projekcie Termin Praktyki Pilotażowej
1 Pielęgniarstwo II i III 15

30/11/2016

30/09/2017

2 Położnictwo II i III 3

30/11/2016

30/09/2017

3 Fizjoterapia II i III 70

30/11/2016

30/09/2017

4 Kosmetologia II i III 20

30/11/2016

30/09/2017

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w biurze rektora lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 10 stycznia 2017 r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Załącznik 1 - DOCZ1_-_Regulamin_rekrutacji_uczelnianych_opiekunów_PPZ.doc

Załącznik 2 - DOCZ2_-Formularz_wniosku_nauczyciela_akademickiego_o_udział_w_projekcie.doc

Licznik wizyt na stronie: 308
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 24-03-2017 10:56
Modyfikował: Bartosz Komuszyński   |  Data modyfikacji: 24-03-2017 13:34

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera